Du skal måske en tur forbi Opvågningen, hvis du er blevet opereret eller undersøgt på hospitalet. Læs om dit ophold her og find vores oplysninger til pårørende.

Om afsnittet

Patienter, der kommer hos os

Vi modtager børn og voksne, der er blevet opereret på Operationsafsnittet eller har fået foretaget en undersøgelse, hvor de har været bedøvet.

Derudover kommer nogle patienter hos os, hvis de skal have lagt et smertekateter eller en blokade. Man kan også komme hos os før en operation, hvis man har brug for eks. væskebehandling, at få anlagt særlige katetre til væskebehandling, eller hvis man skal have en målt sit blodtryk kontinuerligt. 

Faggrupper du møder

I afsnittet møder du forskellige faggrupper. Det vil primært være sygeplejersker og læger. Du kan også møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse. 

Spørg os, hvis der er noget, du er i tvivl om. Hvis den, du spørger, ikke kan svare, vil vedkommende hjælpe dig, så du får de svar, du har brug for.

Før du kommer

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle vejledninger og brug app'en, hvis du har fået tildelt et digitalt forløb i forbindelse med din undersøgelse/operation.

Husk at medbringe

Vi vil altid gerne have, at du medbringer din faste medicin inkl. evt. insulinpen, parkinsonmedicin, astmaspray mv.

Hvis du ved, at du skal overnatte på Opvågningen, skal du medbringe:

 • Toiletsager
 • Hjælpemidler, som f.eks. briller eller høreapparat, hvis du bruger det
 • Skridsikre flade sko, der går op omkring hælen (med hælkap)
 • Løstsiddende tøj, som du kan tage på, når du skal hjem eller så du har det på sengeafsnittet
 • Evt. computer, læsestof, musik eller anden underholdning
 • Telefon med oplader
 • Husk høretelefoner, så du kan høre musik eller se video uden at forstyrre de andre patienter!

Vi opfordrer dig til at lade smykker og andre værdigenstande blive derhjemme, da tyveri desværre kan ske. Det er din indboforsikring, der skal dække, hvis du får stjålet noget på hospitalet.

Mens du er i afsnittet

Modtagelse

Efter at have været bedøvet

Når du kommer til os efter at have været bedøvet, vågner du op i trygge omgivelser. En narkosesygeplejerske fortæller os om bedøvelsen, så vi ved, hvordan dit forløb har været, før du er kommet på Opvågningen. 

Du vil få forskellige informationer, mens du er hos os, men hvis du er ved at vågne efter en bedøvelse, venter vi med at give dig informationerne, indtil du er helt vågen.

Før en operation/undersøgelse

Hvis du skal forbi Opvågningen for eks. at få lagt katetre før en operation, vil du næsten altid starte med at møde ind på et sengeafsnit på hospitalet, og derefter vil du blive guidet ned til Opvågningen.

Sengestue og faciliteter

Opvågningen er et stort rum med plads til 14 patienter. I rummet findes en niche med plads til 2 børn. 

Der er altid en sygeplejerske i nærheden, hvis du har brug for hjælp. Sygeplejersken passer typisk 3-4 patienter i Opvågningen. 

Hvis du er voksen

Der er skærme mellem hver sengeplads, men da alle ligger i samme rum, er det vigtigt, at du er opmærksom på, at der er meget lydt.

Dine pårørende må ikke komme ind på Opvågningen, men du må gerne ringe til dem, og de må gerne ringe til os. Se afsnittet Til pårørende og Kontakt.

Hvis du er barn

Det vil ikke altid være muligt at komme til at ligge på de særlige børnepladser, som vi kalder nichen. Hvis det ikke er muligt, vil du komme til at ligge i den del af Opvågningen, hvor de øvrige patienter vågner.

De børn, der kommer i nichen, vil opleve et rum, som ikke er klinisk indrettet. Der er en sofa til forældre, hvor man kan sidde med sit barn og trøste, læse eller se billeder på en stor skærm. Billederne på skærmen kan bruges til at fortælle en historie eller som afledning for barnet.

Vi ringer efter dine forældre så hurtigt som muligt og gerne, inden du ankommer til Opvågningen. Når dine forældre ankommer, informerer vi dem om forløbet, og du bliver tilbudt noget at drikke, når du er vågen nok.

Hvis du ikke er så gammel, må dine forældre gerne tage flasker (mælk), smoothies eller andet med. Og de må meget gerne huske din sut, hvis du bruger sådan en, og selvfølgelig dine bamser.

Hvis du har søskende, må de ikke komme ind på Opvågningen. Det er kun dine forældre.

Toilet

Vi har et lille toilet i afsnittet, men ikke et handicaptoilet. 

Mad og drikke

Vi tilbyder dig drikkevarer og en sandwich eller yoghurt, når du er vågen.

Det er vigtigt, at du får rigeligt med næring og proteiner, når du skal komme dig efter en operation eller undersøgelse. Det er derfor vigtigt, at du siger det til os, hvis du er sulten eller tørstig.

Telefon og samtaler

Vi lægger stor vægt på, at vores patienter får en behagelig og rolig opvågning hos os. Derfor skal du have din telefon på lydløs, og du må ikke bruge telefonen til videosamtaler (eks. Facetime), da du ikke ved et uheld må komme til at få en af de øvrige patienter med i billedet.

Læs mere om wi-fi på hospitalet under Praktisk på hospitalet.

Varighed af dit ophold

Det varierer, hvor længe du som patient ligger på Opvågningen. Det kan være alt fra 1 time op til 1 døgn.

Nogle kan tage direkte hjem fra Opvågningen, mens andre bliver flyttet op på et af hospitalets sengeafsnit, hvor de skal blive lidt længere, inden de kan komme hjem.

Du bliver overflyttet til et sengeafsnit eller udskrevet, når du er vågen, har det godt, og der er styr på dine smerter.

Enkelte patienter ved på forhånd, at de skal overnatte på Opvågningen, før de kommer. Hvis det er dig, kan du under Før du kommer læse mere om, hvad vi anbefaler, at du medbringer.

Hvis du skal direkte hjem fra Opvågningen

Forudsætninger for at kunne blive udskrevet

Vi udskriver dig ikke, før du er klar til det. Det betyder,

 • at du skal have det godt efter omstændighederne
 • at du skal kunne tisse selv
 • at du ikke har flere smerter end du kan håndtere (du kan ikke forvente at være helt smertefri, men du må ikke vurdere dine smerter på en skala fra 1 til 10 til at være mere end 3, når du er i hvile, og 5, når du bevæger dig)

Vejledning før udskrivelse

En sygeplejerske vil bede dig læse om dit forløb efter operationen på en iPad og i app'en, hvis du har fået tildelt et digitalt forløb.

Herefter bliver du spurgt, om der er noget, du er i tvivl om eller bekymret for, som vi skal have afklaret, før du kan tage hjem.

Sygeplejersken vil derudover sikre sig, at du kender tegnene på infektion, og hvad du skal tage af smertestillende medicin, når du kommer hjem. Du skal også vide hvem du kan kontakte, når du er kommet hjem, hvis du har brug for kontakt. 

Hjemtransport

Du skal som udgangspunkt selv sørge for din hjemtransport. Enkelte kan få hjælp til hjemtransport. Se under Praktisk på hospitalet i afsnittet Transport til og fra hospitalet.

Udskrivelsesbrev

Der bliver skrevet et udskrivelsesbrev om din indlæggelse på hospitalet, som både du og din egen læge har adgang til på sundhed.dk.

I brevet kan du finde information om:

 • Dit sygdomsforløb
 • Den behandling, du har fået hos os
 • Resultatet af dine undersøgelser
 • Eventuelle aftaler, vi har lavet med dig

Læs mere om udskrivelse og videre behandling

Hvis du skal overflyttes til et sengeafsnit

Vi vurderer, i samarbejde med dig, hvornår du kan overflyttes til sengeafsnittet.

Sengeafsnittet får skriftlig og/eller mundtlig rapport om dit forløb og din behandling i Opvågningen, så du oplever sammenhæng i din pleje.

Efter kl. 23

Af hensyn til medpatienter, der er gået til ro, overflytter vi normalt ikke patienter efter kl. 23.00.

Nat på Opvågningen

Opvågningen har altid åbent, men om natten bliver Opvågningens patienter flyttet til Intensiv, nærmere bestemt mellem kl. 23 om aftenen og kl. 7 om morgenen.

Opvågningens personale følger med, så du som patient bliver passet af opvågningssygeplejersker, uanset hvor du befinder dig.

Til pårørende

Pårørende må som udgangspunkt ikke komme på besøg på Opvågningen. Børn har dog mulighed for at have 1-2 forældre hos sig. Se afsnittet Mens du er i afsnttet.

Information til dig som pårørende

Vi giver ikke information til pårørende om operationen. Den skal gives af den opererende læge, hvis patienten har givet sit samtykke til, at vi må videregive information. 

Du må dog gerne ringe for at høre, hvordan din pårørende har det. Se under Kontakt. Langt de fleste gange kan du selv tale med dem i telefonen.

Når din pårørende er helt vågen, må vedkommende gerne benytte sin egen telefon eller låne afsnittets telefon og ringe til dig.

Ventemuligheder for pårørende

Opvågningen har ikke eget venteområde. Vi henviser til forhallen ved indgang A, hvor du også kan finde hospitalskiosken, eller kantinen, når den er åben, og du måske er sulten. 

Find information om kantinen og kiosken

Praktisk på hospitalet

Nedenfor finder du en række praktiske informationer om Regionshospitalet Randers. Du kan finde flere emner og mere uddybende informationer om emnerne på siden Praktisk information.

Kontakt

Telefon

Pårørendetelefon 

Hvis du har spørgsmål til en patient, kan du ringe på

Tlf. 78 42 05 86

Opvågningens hovednummer

Tlf. 78 42 05 80

Afsnitsledelsen

Overlæge
Marianne Lauridsen Vang

Oversygeplejerske 
Lise Lund Elsberg

Adresse

Opvågningen 
Regionshospitalet Randers 
Skovlyvej 15 
8930 Randers NØ

Find afsnittet

Benyt indgang A og gå til A2

Se placering på hospitalets webkort