Pårørende er meget velkomne på afsnittet, og der er ingen faste besøgstider.

Barnets forældre og søskende kan som udgangspunkt altid komme på afsnittet (se særlige regler for søskende nedenfor).

Generelt opfordrer vi øvrige besøgende til, at I giver den nye familie mulighed for at planlægge besøgene, så det passer med deres og barnets døgnrytme.

Regler for besøg

Særligt for søskende

Søskende skal være raske og må ikke have været udsat for smitte med skoldkopper.

Generelle regler

Vi vil bede alle om, at man udelukkende fokuserer på det barn, man er her for at besøge. Det kan være hårdt for andre forældre, hvis de skal forholde sig til kommentarer eller nysgerrige blikke fra de andre børns gæster.

Derudover gælder:

  • Husk at tale dæmpet, da der gerne skal være ro på afsnittet af hensyn til de indlagte børn
  • Du skal være rask. Du må ikke være forkølet eller hoste.
  • Du skal vaske hænder og bruge håndsprit, når du kommer ind på afsnittet. Læs mere om håndhygiejne.
  • Børn under 12 år kan ikke komme på besøg pga. øget smitterisiko. Der gælder dog særlige regler for søskende.
  • På kuvøsestuen må der kun være 2 besøgende af gangen.