Et for tidligt født barn kommunikerer med sine omgivelser på en fin og nuanceret måde.

Barnet forsøger hele tiden at skabe balance i sin krop og har helt sit eget sprog til at fortælle, om det får sine behov opfyldt eller ej.

Din vigtigste opgave som forælder er at opfange barnets "spæde sprog" i samarbejde med personalet og handle på det, barnet viser.

Når barnet har det godt

Tegn på at dit barn har det godt, er afslappet og roligt.

Når barnet ikke har det godt

Tegn på at dit barn er utilpas og stresset og har brug for hjælp eller en pause

Hvad kan du/I gøre

Tips og gode råd til hvordan du kan berolige dit barn og skabe en tryg verden omkring det

Kontakt

Telefon

Kontakt Sengeafsnit for Nyfødte på

Tlf. 78 42 08 95

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp, kontakt egen læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

Afsnitsledelsen

Oversygeplejerske 

Gitte Haugaard Christensen

Kontakt Gitte, hvis du har ros, ris eller forslag til forbedringer. Skriv gerne mail via borger.dk.

Adresse

Børn og Unge Sengeafsnit for Nyfødte 
Regionshospitalet Randers 
Østervangsvej 54 
8930 Randers NØ

Find afsnittet

Benyt indgang C og gå til C4

Se placering på webkort

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk