Sygeplejestuderende Julie og Karen Marie_2793_ 700px.jpg

Sygeplejerskeuddannelsen er en professionsbacheloruddannelse med en varighed på 3½ år. Uddannelsen veksler mellem skole- og klinisk baseret undervisning.

Sygeplejerskeuddannelsen på Regionshospitalet Randers

40 % af uddannelsen foregår i klinikken, og en væsentlig del af denne finder sted på regionens hospitaler; herunder Regionshospitalet Randers. 
 
Der er ansat en klinisk vejleder i de afsnit, hvor der er studerende i klinisk undervisning. Den kliniske undervisning tager udgangspunkt i de kliniske aktiviteter og understøtter koblingen mellem det, der læres i skole- og i klinisk regi. 

Læs mere om de enkelte afdelinger på hospitalet.