Radiografuddannelsen er en professionsbachelor-uddannelse på 3½ år. 5 af uddannelsens 7 semestre indeholder klinisk undervisning, som er en blanding af praktisk arbejde, reflektionsøvelser og seminarer.

Der findes tre specialeretninger på radiografuddannelsen: 

  • stråleterapi,
  • nuklearmedicinsk billeddiagnostik
  • radiologisk billeddiagnostik

Radiografuddannelsen på Regionshospitalet Randers

På Regionshospitalet Randers tilbyder vi praktikpladser for fællesdelen af uddannelsen samt for specialeretningen: Radiologisk billeddiagnostik.

På afdelingen Røntgen og Skanning udbydes der praktikpladser på alle semestre med klinik, dog undtaget 3. semester.

På Røntgen og Skanning er der ansat en uddannelsesansvarlig radiograf med klinisk vejlederfunktion samt en klinisk vejleder, der arbejder for og med at skabe et udbytterigt studiemiljø for de studerende.  

Kontakt

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om radiografuddannelsen på Regionshospitalet Randers, er du velkommen til at kontakte: 

Uddannelsesansvarlig
Trine Vinther

 78 42 06 10

 trineped@rm.dk