Du er omfattet af straffelovens bestemmelser om tavshedspligt. Tavshedspligten ophører ikke, når du er færdig med dit klinikophold.

Det er strafbart at læse i EPJ om patienter du ikke har i aktuel behandling, dig selv, din familie og venner.

Læs mere om de regionale retningslinjer for tavshedspligt.