Regionshospitalet Randers deltager i uddannelsen af læger fra Aarhus Universitet.

De afdelinger, som har medicinstuderende i klinikophold, er:

  • Medicinsk afdeling
  • Kirurgisk afdeling
  • Ortopædkirurgisk afdeling
  • Operation og Intensiv afdeling (Anæstesiologi)
  • Kvindesygdomme og Fødsler (Gynækologi/obstetrik)
  • Børn og Unge (Pædiatri)
  • Psykiatrisk afdeling

Til hver af disse afdelinger er tilknyttet en eller flere uddannelsesansvarlige prægraduate lektorer (UPL), som har ansvar for introduktion, undervisning mv. af de medicinstuderende, der kommer i deres afdeling.

Planlægning af de kliniske ophold

Varetagelsen af de kliniske ophold for medicinstuderende er fortrinsvis et anliggende mellem Institut for Klinisk Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet og de enkelte afdelingers UPL. Koordineringen heraf varetages af AC-fuldmægtig i Uddannelse og Forskningsenheden i et samarbejde med UPL og lægesekretæren for de modtagende afdelinger. 

Hospitalets uddannelseskoordinerende overlæge, AC-fuldmægtig med ansvar for uddannelsesområdet og Det Lægelige Uddannelsesråd på hospitalet giver efter behov deres assistance i tilrettelæggelsen af de kliniske ophold m.m.