I din elevtid på Regionshospitalet Randers vil du møde mange forskelligartede funktioner og opgaver. Du får prøvet din rolle af som støttende funktion for det øvrige sundhedspersonale på de kliniske afdelinger.

Lægesekretæren som bindeled og kontaktperson

Du skal lære at fungere som bindeleddet mellem de forskellige personalegrupper internt i afdelingen, afdelingerne imellem, mellem almen praksis og mellem patienterne og afdelingen. Lægesekretæreren er ofte kontaktperson og informationskilde for både patienter og pårørende.

Som elev på Regionshospitalet Randers vil du opleve, hvordan alle ansatte stræber mod den største viden og bedste behandling til patienterne, og du er som kommende lægesekretær en meget vigtig brik i dette.

Du vil blive tilknyttet en elevansvarlig, som vil hjælpe dig med det praktiske og sikre sig, at du når de mål, som du skal. Sammen med det øvrige personale vil den elevansvarlige introducere dig til de forskelligartede opgaver, som knytter sig til netop den afdeling.

Elevkonferencer

På 2. år af uddannelsen arrangerer eleverne i samarbejde med Århus Business College en konference. Konferencen henvender sig til de øvrige lægesekretærer og lægesekretærelever på hospitalet. Her vil du bl.a. prøve kræfter med alt fra programlægning, økonomi, lokale- og materialebestilling mv.

Arbejdsmiljø

Vi vægter både det fysiske såvel som det psykiske arbejdesmiljø højt. Som lægesekretærelev vil du opleve, at en stor del af arbejdsopgaverne løses ved en skærmarbejdsplads, og vi sørger for at alle elever bliver undervist i korrekt indstilling af arbejdspladsen samt får undervisning i afspændingsøvelser.