Regionshospitalet Randers uddanner hvert år fire nye lægesekretærer.

Lægesekretærerne findes på stort set alle afdelinger, og den elevansvarlige lægesekretær sikrer, i samarbejde med afdelingens øvrige sekretærer, lægesekretærelevernes uddannelse.

Uddannelsen

Lægesekretærens opgaver