Regionshospitalet Randers uddanner hvert år fire nye lægesekretærer.

Lægesekretærerne findes på stort set alle afdelinger, og den elevansvarlige lægesekretær sikrer, i samarbejde med afdelingens øvrige sekretærer, lægesekretærelevernes uddannelse.

Uddannelsen

Uddannelsen varer to år, og den teoretiske del af uddannelsen, i alt 15 + 4 ekstra uger, foregår på Aarhus Købmandsskole og afsluttes med en fagprøve.

I forbindelse med undervisningen deltager eleverne fra Randers på et hold sammen med lægesekretæreleverne fra Aarhus Universitetshospital.

Gennem uddannelsen bliver du kvalificeret til at varetage lægesekretærfunktioner inden for hospitalets administrative arbejdsområde. Du kan læse mere om uddannelsen på Uddannelsesguiden.

Lægesekretærens opgaver

Du skal selvstændigt kunne planlægge og varetage almindeligt forekommende kontorfunktioner samt tilegne dig viden og erfaring inden for bl.a.

  • strategisk planlægning og udvikling
  • journalbehandling
  • kvalitetssikring
  • kommunikation
  • informationsformidling
  • korrespondance
  • administration
  • koordination
  • sagsbehandling

Derfor udarbejdes der en individuel uddannelsesplan for praktikperioden med ophold i tre forskellige afdelinger med mulighed for læring inden for ovennævnte områder.