På Regionshospitalet Randers (RRA) er der stort fokus på såvel den formelle som den uformelle vejledning af uddannelseslæger på alle niveauer i speciallægeuddannelsen.

Den formelle vejledning består bl.a. af en række samtaler som afholdes mellem uddannelseslægen og den seniorlæge, der er udpeget som vedkommendes hovedvejleder i den pågældende afdeling. Det tilstræbes, at der afholdes min. 3-5 samtaler afhængig af niveau i speciallægeuddannelsen og ansættelsens varighed jf. nedenstående tabel:

Kategori

Tidspunkt for vejledersamtaler og ansvarlig for planlægning

KBU-læger (hver 3. md.)

Uge 2

(UAO)

Md. 3

(YL)

Md. 6

(YL)

 

 

I-læger (hver 4. md.)

Md. 1 

(UAO)

Md. 4 

(YL)

Md. 8

(YL)

Md. 12 

(YL)

 

HU-læger ansat i 5 mdr.

Md. 1

(UAO)

Md. 3 

(YL)

Md. 5

(YL)

 

 

HU-læger ansat i 6 mdr.

Md. 1

(UAO)

Md. 3 

(YL)

Md. 6

(YL)

 

 

HU-læger ansat i 9 mdr.

Md. 1

(UAO)

Md. 5 

(YL)

Md. 9

(YL)

 

 

HU-læger ansat i 12-24 mdr.

Md. 1

(UAO)

Md. 6

(YL)

Md. 12

(YL)

Md. 18

(YL)

Md. 24

(YL)


Samtaler har en varighed af 30-60 min.

Med henblik på at øge kvaliteten af vejledningssamtalerne har vi udviklet en række skabeloner til brug for uddannelseslægen og hovedvejlederen i forbindelse med samtalerne. Skabelonerne skal bidrage til at sikre:

  • at vejledningen indeholder alle væsentlige elementer
  • at den uddannelsessøgende læge forholder sig refleksivt til sin egen uddannelse og karriere
  • at vejledningen og de beslutninger, der træffes i forbindelse med denne dokumenteres 

Skabelonerne tilgås via højremenuen, hvor der også er link til en vejledning, der beskriver, hvordan skabelonerne anvendes, og vejledning i øvrigt tilrettelægges. 

Introduktionssamtale

Justeringssamtale

Slutevalueringssamtale

Kontakt

Kontakt Uddannelse
Regionshospitalet Randers
Østervangsvej 70, 2. sal
8930 Randers NØ

Uddannelseskoordinerende overlæge
Annette Schlemmer
Tlf. 26 29 73 25
Mail: aneshl@rm.dk

AC-fuldmægtig
Sigrun Smith
Tlf. 78 42 23 54
Mail: sigsmi@rm.dk

Vejledninger og skabeloner