Alle uddannelseslæger, der er ansat på Regionshospitalet Randers, skal have foretaget 360°’s feedback mindst én gang i løbet af deres ansættelse:

  • KBU-læger efter 3-4 måneders ansættelse
  • I-læger efter 6-8 måneders ansættelse
  • H-læger 6 måneder før ophør af ansættelse 
  • AP-læger i Medicinsk afdeling efter 6 måneders ansættelse

Hvad er 360°’s feedback?

360°’s feedback er en formativ, helhedsorienteret kompetencevurderingsmetode, som er meget udbredt i den lægelige videreuddannelse indenfor stort set alle specialer og i hele landet. Modellen sætter fokus på kompetencer indenfor de fire lægeroller:

  • kommunikator
  • samarbejder
  • professionel
  • leder/administrator/organisator

Med 360°’s feedback indsamles der systematiske data om, hvordan uddannelseslægen fungerer i den tværfaglige, kliniske hverdag. Data indsamles fra et antal samarbejdspartnere, der oplever, hvordan personen fungerer i praksis. Data sammenholdes med personens egen vurdering af sin adfærd.

Hvordan foregår 360°’s feedback?

Uddannelseslægen har selv ansvar for at gennemføre processen – herunder at udvælge respondenter, som anonymt besvarer et elektronisk spørgeskema, om hvordan den yngre læge (feedback-modtageren) agerer i afdelingen.

De uddannelsesgivende afdelinger har feedback-facilitatorer, som er speciallæger, der er certificeret i at give tilbagemelding til uddannelseslægen på baggrund af den rapport, som generes elektronisk ud fra de besvarede spørgeskemaer.
Det er altså læger, som er uddannet til at hjælpe den enkelte yngre læge med at tolke rapporten, hvilket foregår i forbindelse med en såkaldt feedback-samtale.

Uddannelseslægen har i samarbejde med sin hovedvejleder herefter ansvar for, at den udviklingsplan, som udarbejdes under feedbacksamtalen, indarbejdes i den individuelle uddannelsesplan og viderebringes til introduktionssamtale i næste ansættelse.