Fakta om afdelingen

Organisering af den lægelige uddannelse i afdelingen

Arbejdsopgaver og – tilrettelæggelse

Introduktion

Undervisning, kurser og konferencer

Forskning

Uddannelsesmiljø og visioner vedr. uddannelse