I nedenstående skema kan du se, hvilke afdelinger, der har yngre læger i uddannelsesstillinger samt finde link til beskrivelser af, hvordan den lægelige uddannelse håndteres i de enkelte afdelinger.

For alle klassificerede uddannelsesstillinger foreligger der et uddannelsesprogram, hvori de afdelinger, der indgår i uddannelsesforløbet, lærings- og kompetencevurderingsmetoder mv. er beskrevet.

 

Afdeling

Uddannelsesniveauer og specialer

Afdeling for Folkeundersøgelser Introduktionsuddannelse i samfundsmedicin
Hoveduddannelse i samfundsmedicin
Akutafdelingen

Klinisk basisuddannelse
Hoveduddannelse i 
- almen medicin

Operation og Intensiv Introduktionsuddannelse - anæstesiologi
Hoveduddannelse
- anæstesiologi
Røntgen og Skanning Introduktionsuddannelse i radiologi
Hoveduddannelse i radiologi
Kvindesygdomme og Fødsler Introduktionsuddannelse i gyn/obs
Hoveduddannelse i
- gynækologi/obstetrik
- almen medicin
Kirurgi Klinisk basisuddannelse
Introduktionsuddannelse i organkirurgi
Hoveduddannelse
- organkirurgi
- gynækologi/obstetrik
Blodprøver og Biokemi Hoveduddannelse
- klinisk biokemi

Medicinsk Afdeling

Klinisk basisuddannelse
Introduktionsuddannelse
- intern medicin
Hoveduddannelse
- endokrinologi
- gastroenterologi og hepatologi
- geriatri
- infektionsmedicin
- kardiologi
- lungemedicin
- onkologi
- reumatologi
- almen medicin

Ortopædkirurgi Klinisk basisuddannelse
Introduktionsuddannelse i ortopædkirurgi
Hoveduddannelse i
- ortopædkirurgi
- plastikkirurgi
Patologi

Introduktionsuddannelse
- patologisk anatomi og cytologi
Hoveduddannelse
- patologisk anatomi og cytologi

Psykiatrisk Afdeling Klinisk basisuddannelse
Introduktionsuddannelse i psykiatri
Hoveduddannelse i
- psykiatri
- almen medicin
Børn og Unge Introduktionsuddannelse i pædiatri
Hoveduddannelse i
- pædiatri
- almen medicin


For mere generelle oplysninger om de enkelte afdelinger henvises til afdelingernes egne sider her på hjemmesiden.