Regionshospitalet Randers deltager i uddannelsen af læger fra Aarhus Universitet.

De afdelinger, som har medicinstuderende i klinikophold, er:

  • Medicinsk afdeling
  • Kirurgisk afdeling
  • Ortopædkirurgisk afdeling
  • Gynækologisk/obstetrisk afdeling
  • Anæstesiologisk afdeling
  • Pædiatrisk afdeling
  • Psykiatrisk afdeling

Til hver af disse afdelinger er tilknyttet en eller flere prægraduate kliniske lektorer, som har ansvar for introduktion, undervisning mv. af de medicinstuderende, der kommer i deres afdeling.

Planlægning af de kliniske ophold

Varetagelsen af de kliniske ophold for medicinstuderende er fortrinsvis et anliggende mellem Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet og de enkelte afdelingers prægraduate kliniske lektorer.

I det omfang, det er relevant, deltager hospitalets uddannelseskoordinerende overlæge, HR-konsulenten og Det Lægelige Uddannelsesråd på hospitalet i tilrettelæggelsen af de kliniske ophold.