Den kliniske basisuddannelse (KBU) består af 2 ansættelser af 6 måneders varighed.
Første ansættelse finder sted på en somatisk sygehusafdeling, og anden ansættelse finder sted på en somatisk sygehus-afdeling, i en almen praksis eller på en psykiatrisk afdeling.
Foruden de to kliniske ansættelser skal uddannelseslægen gennemføre 3 obligatoriske kurser:

  • Akut behandling og transport (2 x 2 dage, 1. halvår)
  • Læring (2 dage, 1. halvår)
  • Kommunikation (3 dage, 2. halvår)

Få flere oplysninger om kurserne via Link til Videreuddannelsesregion Nords information om KBU-kurser

Du kan finde mange flere oplysninger om det at være ny læge på Yngre Lægers hjemmeside "Ny Læge"

Basisuddannelsesforløb i Randers

På Regionshospitalet Randers udbydes ca. 25 basisuddannelses-forløb pr. halvår via http://www.basislaege.dk/

Akutmedicin - Almen medicin
Akutmedicin - Psykiatri
Kirurgi - Almen medicin
Ortopædkirurgi - Almen medicin
Medicin - Almen medicin

Uddannelsesprogram for KBU-læger

Kompetencemål, læringsmetoder og kompetencevurderings-metoder er konkretiseret for hvert enkelt KBU-forløb i et uddannelsesprogram.

Mappe med skemaer til brug for den obligatoriske kompetencevurdering og vejledning kan tilgås fra højremenuen på denne side.

Tilladelse til selvstændigt virke

Med en gennemført og godkendt KBU har du mulighed for at erhverve dig tilladelse til selvstændigt virke som læge, hvilket er en forudsætning for adgangen til at gennemføre en speciallægeuddannelse.