Alle uddannelseslæger skal løbende tilbydes karrierevejledning af deres hovedvejleder og/eller den uddannelsesansvarlige overlæge på den afdeling, hvor vedkommende er ansat. I starten af den lægelige videreuddannelse (KBU- og introduktionsuddannelse) har karrierevejledning stort fokus på specialevalg, mens karrierevejledning under hoveduddannelse har mere fokus på karriereønsker og -muligheder efter endt speciallægeuddannelse.

På vores hjemmeside vedrørende vejledningssamtaler findes en skabelon til en karriereplan, som uddannelseslægen skal udfylde og medbringe til den første vejledningssamtale (introduktionssamtalen) i hver delansættelse: karriereplan.

Afklaring via nettet

Hvis vejledningen ikke fører til en afklaring vedrørende et fremtidigt karriereforløb, kan man få karrierevejledning ved det regionale videreuddannelsessekretariat og/eller Lægeforeningen.

På Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside findes faglige profiler for alle specialer, som beskriver det enkelte fags indhold og arbejdsmetoder samt væsentlige krav til interesser, talenter og personlige kvalifikationer for læger, der ønsker at uddanne sig i specialet.