En introduktionsuddannelse består af en 12 måneders ansættelse i det valgte speciale (for almen medicin dog kun 6 måneder, hvis den kliniske basisuddannelse har omfattet 6 måneder i almen praksis).

Formål

Formålet med en introduktionsuddannelse er at introducere dig til det pågældende speciales virksomhedsområde, så du hen mod afslutningen af introduktionsuddannelsen kan tage beslutning om, hvorvidt dette speciale er det rigtige valg for dig - læs mere om vores tilbud i forbindelse med karrierevejledning.

Øvrig information

De enkelte specialers introduktionsuddannelse er beskrevet i Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for specialet og konkretiseret i et uddannelsesprogram, som er specifikt for den pågældende introduktionsstilling.

Foruden den kliniske uddannelse skal du som introduktionslæge også gennemføre et obligatorisk kursus i vejledning:


På siden Uddannelsesgivende afdelinger kan du se, hvilke afdelinger på Regionshospitalet Randers, der tilbyder introduktionsstilling inden for hvilke specialer.

Alle introduktionsstillinger på Regionshospitalet Randers opslås på www.sundhedsjobs.dk