Når en yngre læge har gennemført og fået godkendt en introduktionsuddannelse i et speciale, kan han/hun søge et hoveduddannelsesforløb inden for samme speciale. Et hoveduddannelsesforløb er af 48-60 måneders varighed. 

De enkelte specialers hoveduddannelse er beskrevet i Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for specialet og konkretiseret i et uddannelsesprogram, som er specifikt for den pågældende introduktionsstilling.

Et hoveduddannelsesforløb er en kombination af kliniske ansættelser og teoretiske kurser. De teoretiske kurser i hoveduddannelsen omfatter:

  • Generelle kurser i sundhedsvæsenets organisation og ledelse
  • Specialespecifikke kurser
  • Forskningstræningsmodul

Læse mere via Link til Videreuddannelsesregion Nords information om kurser og forskningstræning

Du kan se, hvilke afdelinger på Regionshospitalet Randers, der tilbyder uddannelsesansættelser i hvilke specialer på vores side om Uddannelsesgivende afdelinger.

Alle hoveduddannelsesforløb opslås på www.sundhedsjobs.dk