Forskning og udvikling er et væsentligt fokusområde for hospitalet, som kan tilbyde interesserede medicinstuderende og yngre læger gode muligheder for at deltage i forskning.

På flere afdelinger er der ansat en forskningsansvarlig overlæge, ligesom der på hospitalsplan er etableret en forskningsenhed, der kan hjælpe og støtte medarbejdere, der ønsker at forske.