På RRA vil vi sikre, at uddannelseslægerne udover den feedback de får fra daglige, kliniske vejledere, hovedvejleder og 360-facilitator, også får en feedback på deres "global performance", som den opleves af afdelingen. Og da vi samtidig mener, at feedback skal gå begge veje, vil vi også gerne sikre, at alle læger får feedback på deres "performance" som daglig, klinisk vejleder og evt. også hovedvejleder.
Vi har derfor udarbejdet to skemaer: Et, der kan skabe grundlag for den samlede gruppe af vejlederes feedback til hver enkelt uddannelseslæge, og et, der kan være udgangspunkt for den samlede gruppe af uddannelseslægers feedback til hver enkelt vejleder. Feedbacken fra uddannelseslæger til vejledere formidles via UAO, mens feedback fra vejledere til uddannelselæge formidles via uddannelseslægens hovedvejleder. Det tilstræbes, at alle vejledere modtager feedback mindst en gang årligt og alle uddannelseslæger mindst een gang i hver ansættelse.