På Regionshospitalet Randers afholdes der hvert år i august-oktober 3-timers møder på alle uddannelsesgivende afdelinger.

Hvad er 3-timers møder

Et 3-timers møde er et forum, hvor afdelingens læger drøfter uddannelsesmiljøet i egen afdeling og får mulighed for at udvikle konstruktive idéer i fællesskab i en form, hvor de får medansvar og ejerskab til processen og bliver hørt af afdelings- og hospitalsledelsen. 

Formålet med 3-timers møder er, at øge kvaliteten af den lægelige videreuddannelse. På møderne får uddannelseslæger mulighed for ud fra deres erfaringer (gode og mindre gode oplevelser) at fremsætte forslag til ændringer. Forslagene kan både være aspekter, som uddannelseslægerne selv kan ændre, men også aspekter, der kræver f.eks. ledelsens indblanding.

Vi tager temperaturen på uddannelsesmiljøet

Afdelingens UKYL (uddannelseskoordinerende yngre læge) fungerer som mødeleder. Formen på 3-timers møderne giver afdelingsledelserne konkret viden om og mulighed for at prioritere forskellige uddannelsestiltag. Og på hospitalsniveau giver formen mulighed for videndeling på tværs af afdelinger. Samtidig får hospitalsledelsen en ”temperaturmåling” på uddannelsesmiljøet samt en afklaring af fremtidige indsatsområder.