På Regionshospitalet Randers afholdes der hvert år i august-september 3-timers møder på alle uddannelsesgivende afdelinger med to eller flere uddannelseslæger.

Hvad er 3-timers møder

Et 3-timers møde er et forum, hvor yngre læger, som har det bedste blik for forbedringspotentiale, drøfter uddannelsesmiljøet i egen afdeling og får mulighed for at udvikle konstruktive idéer i fællesskab i en form, hvor de får medansvar og ejerskab til processen og bliver hørt af afdelings- og hospitalsledelsen. 

Formålet med 3-timers møder er, at øge kvaliteten af den lægelige videreuddannelse. På møderne får de yngre læger mulighed for ud fra deres erfaringer (gode og mindre gode oplevelser) at fremsætte forslag til ændringer. Forslagene kan både være ting, de yngre læger selv kan ændre, men også ting, som der er behov for hjælp fra f.eks. afdelingsledelsen for at gøre noget ved.

Vi tager temperaturen på uddannelsesmiljøet

Afdelingens UKYL (uddannelseskoordinerende yngre læge) fungerer som mødeleder. Formen på 3-timers møderne giver afdelingsledelserne konkret viden om og mulighed for at prioritere forskellige uddannelsestiltag. Og på hospitalsniveau giver formen mulighed for videndeling på tværs af afdelinger. Samtidig får hospitalsledelsen en ”temperaturmåling” på uddannelsesmiljøet samt en afklaring af fremtidige indsatsområder.