På Regionshospitalet Randers prioriteres den medicinske uddannelse (prægraduat uddannelse) og den lægelige videreuddannelse (postgraduat uddannelse) højt.

Vi ser det som en af vores fornemmeste opgaver at give medicinstuderende og yngre læger en klinisk uddannelse på et højt fagligt niveau med tryghed og trivsel i fokus.

Vi tilbyder uddannelse i et stimulerende miljø med et godt samarbejde på tværs af hospitalets over 20 lægelige specialer.

Blandt hospitalets tilbud til medicinstuderende og uddannelseslæger kan nævnes

  • Introduktion til hospitalet hhv. afdelingen
  • Undervisning både i form af formaliseret holdundervisning, staffmeetings, bedside-undervisning, færdighedstræning mv.
  • 3-timers møder for yngre læger
  • 360 gr's evaluering
  • Deltagelse i forskning