Uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut er begge professionsbachelorer og varer 3 1/2 år. Under uddannelsen veksles mellem skoleophold og praktik.

Ergo- og fysioterapeutuddannelsen på regionshospitalet Randers

I Fysio- og Ergoterapien på Regionshospitalet Randers er der ansat to fysioterapeuter og en ergoterapeut som kliniske undervisere.

Afsnittet er klinisk uddannelsessted for ergoterapeutstuderende på 1., 4. og 5. semester og for fysioterapeutstuderende på 2., 4., 5. og 6. semester. 

Under uddannelsen bevæger den studerende sig fra observerende til selvstændigt udøvende, under vejledning af den kliniske underviser.