Organisering af den kliniske del af Ergo- og fysioterapeut uddannelserne på Regionshospitalet Randers


Professionsuddannelsen til ergoterapeut eller fysioterapeut varer begge 3 1/2 år. Under uddannelsen veksles mellem skoleophold og praktik.

I Fysio- og Ergoterapien på Regionshospitalet Randers er der ansat to fysioterapeuter og en ergoterapeut som kliniske undervisere.

Afsnittet er klinisk uddannelsessted for ergoterapeutstuderende på 1., 4. og 5. semester og for fysioterapeutstuderende på 2., 4., 5. og 6. semester.

På Regionshospitalet i Randers vil de studerende møde både indlagte og ambulante patienter.

Typisk vil de studerende komme i kontakt med ortopædkirurgiske-, kirurgiske- og medicinske patienter. Under uddannelsen bevæger den studerende sig fra observerende til selvstændigt udøvende, under vejledning af den kliniske underviser.

Der vil i praktikperioden være løbende vejledning og evaluering i forhold til konkrete patientsituationer og i planlægningen af patientarbejdet. Der vil være tid til refleksion og dokumentation imellem de forskellige patientaktiviteter, og det forventes, at den struderende er medansvarlig for planlægning af dagene.