Læger der øver pleuradræn


Vi er i besiddelse af en del udstyr til færdighedstræning og simulation. Udstyret skal bookes senest dagen før via mail til koordinator.

Udstyr, som er booket, vil blive sat frem, i det lokale man har booket. Evt. klargøring står underviseren selv for, medmindre andet er aftalt.

Udstyr, som er booket til lån i en afdeling, kan afhentes i Læringscenteret på aftalte tidspunkt. Udstyret SKAL afleveres igen næste dag mellem kl. 7.30 og 8.00 medmindre andet er aftalt. 

Skulle man ønske noget udstyr som ikke er på huset eller større antal har vi mulighed for at låne næste alt inden for simulation og træningsudstyr. Dette er gratis ved interne kurser.

AED træner

Ambu Intubation Trainer

Bariatridragt

Blue Phantom IV ultralyd

Blue Phantom IV ultralyd Pædiatrisk

Blue Phantom Ultralydstrænings Blok Blødt Væv Biopsi

CVK ultralyd

Epiduralblokade

Forflytningsudstyr

Fantom til sonde og podning

Håndhygiejne boks

IV PVK Geriatri arm

IV / PVK arm

Laerdal Little Anne QCPR 4-pack

Mobil Sim Monitor

Fantom Pleuradræn Kirurgisk/ ultralyd

Præmatur fantom 1000g

Resusci Anne Simulator

SimMan Essential

Træningsdukke HLR Baby

Ultralyd apparat-Philips Lumify