Regionshospitalet Randers vil være et af de bedste patientsikre hospitaler, hvor der er prioriteret kompetencekurser for medarbejderne, så alle føler sig godt klædt på til en hverdag, hvor der hele tiden stilles nye krav til høj faglighed samt tilegnelse og udvikling af ny viden hos sundhedspersonalet.

Simulationstræning er et vigtigt redskab i arbejdet hermed. Læring og udvikling i akutte og virkelighedsnære arbejdssituationer uden risiko for patienterne hjælper det kliniske personale til bedre behandling, kommunikation og mindsker utilsigtede hændelser i stressede situationer.

Hjælp til simulation


Via læringcenteret kan i som afdeling få hjælp til simulation. Dette inkluderer afvikling af simulation, sparring , operatør, co- debriefer, hjælp til scenarier, feedback osv.   Ønsker I at opstarte simulation, eller er i tvivl om hvad simulation kan, så kontakt koordinator.

Det er muligt at låne simulation udstyr over i eget afsnit efter aftale med koordinator.

Simulation i egen afdeling

Simulation i Læringscenteret