RH Randers samarbejder med Præhospitalet om undervisning i avanceret hjerte-lunge redning.

Læringscenter undervisning_6009.jpg

Præhospitalet vil i 2021 indgå i undervisningsteamet i avanceret hjerte-lunge-redning. Foto: Helle Brandstrup Larsen

RH Randers og Præhospitalet har indgået en samarbejdsaftale omkring undervisning i avanceret hjerte-lunge redning. Præhospitalet vil indgå i undervisningsteamet, som da vil bestå af en paramediciner, en læge og to sygeplejersker.

Paramedicineren har stor praktisk erfaring med avanceret hjertestopbehandling både i ambulance og lægebil og vil kunne bidrage i undervisningen med indgangsvinkler her fra. Forhåbentligt vil samarbejdet bidrage til større forståelse for arbejdsforhold og opgaver hospitalet og præhospitalet imellem.

Fredag 30. oktober 2020 var startskuddet for det nye samarbejde om undervisning i hjerte-lunge-redning. Foto: Helle Brandstrup Larsen

Undervisningssamarbejdet kører første gang fredag 30. oktober 2020. Ved samme lejlighed kan undervisningsteamet tage hospitalets nye simulationsdukker i brug.

Undervisning i avanceret hjerte-lunge redning er for læger og sygeplejersker i Operation og Intensiv, Akutmodtagelsen og Hjertemedicinsk afsnit. Desuden alle læger i Medicinsk Afdeling.