Aktuelt kører stort set alle aktiviteter i Læringscenteret som normalt. Fra regionens side et det vedtaget, at al kritisk uddannelse forsat må afvikles, dog med ekstra fokus på hygiejne og afstand. 

Fælles retningslinje for ansattes deltagelse i kurser

Det sidste år har været anderledes pga. COVID-19, men trods dette oplever Læringscenteret at nye afdelinger har fået øjnene op for de muligheder vi udbyder, og er begyndt at benytte udstyr og lokaler. Her kan bl.a. næves Røgten og Skanning, Fysioterapien og senest Kirurgisk Fællesafdeling. 

 

Vi afsluttede året med at indgå en samarbejdsaftale med Præhospitalet omkring undervisning i avanceret hjerte-lunge-redning. Dette tiltag har fået positive tilbagemeldinger fra deltagerne, øvrige undervisere samt Præhospitalet selv. Så det er med glæde, at vi også kan forsætte det samarbejde i 2021.

RH Randers samarbejder med Præhospitalet om undervisning i avanceret hjerte-lunge redning.

 

Nyt udstyr

Læringscenteret får løbende opdateret og tilføjet nyt udstyr og du kan altid holde dig orienteret herom på Læringscenterets hjemmeside.

Læringscenteret har sidst udvidet deres katalog med følgende udstyr:

 

  • Bærbart Ultralyds apparat Philips lumify

 

  • 2 nye Resusci Anne dukker

 

  • Præmatur dukke 1000 gram

 

  • Fantom til sonde og podning

 

  • Blue Phantom PVK Børn

 

  • Blue phantom til at træning af Biopsi

 

  • IV PVK Geriatri arm med rullende åre

 

  • Ambu Intubation Trainer

 

  • Fantomer til post Partum sutur

 

Hvis der desuden ønskes noget udstyr, der ikke fremgår af oversigten eller har brug for et større antal end vi i huset selv råder over, så har vi mulighed for at låne stort set alt inden for simulation og træningsudstyr ved MidtSim. Dette er en regional ordning og derfor også gratis tilbud ved interne kurser. Du kan se og læse nærmere på deres hjemmeside her.