Alle aktiviteter i Læringscenteret, som er tilgængelige på tværs af faggrupper og/eller afdelinger fremgår af aktivitetskalenderen, på hospitalets intranet.

Kursustilmelding sker via Plan2Learn. Her kan man også skrive sig på venteliste eller evt. oprette en agent, som giver besked, når et ønskes kursus udbydes næste gang.

For nuværende arrangeres der løbende kurser indenfor områderne:

 • Hjerte-lunge-redning
 • Traumemodtagelse
 • Akut Medicinsk Kald
 • Neonatal genoplivning
 • Akut dårligt barn
 • FAST og FATE UL
 • Venflonanlæggelse 
 • Arteriepunktur og blodgasanalyse
 • Blodsukker og urinstix
 • Lumbalpunktur
 • Forflytning
 • Konflikthåndtering
 • Post Partum suturering

Der er desuden mulighed for selv at træne venflonanlæggelse, artroskopi, endoskopi og laparoskopi.