Alle aktiviteter i Læringscenteret, som er tilgængelige på tværs af faggrupper og/eller afdelinger fremgår af aktivitetskalenderen, på hospitalets intranet. Kursustilmelding sker via  Plan2Learn. Her kan man også skrive sig på venteliste eller evt. oprette en agent, som giver besked, når et ønskes kursus udbydes næste gang.

For nuværende arrangeres der løbende kurser indenfor områderne:

Hjerte-lunge-redning

Traumemodtagelse

Akut Medicinsk Kald

Neonatal genoplivning

Akut dårligt barn

FAST og FATE UL

Venflonanlæggelse 

Arteriepunktur og blodgasanalyse

Blodsukker og urinstix

Lumbalpunktur

Forflytning

Konflikthåndtering

Post Partum suturering

Der er desuden mulighed for selv at træne venflonanlæggelse, artroskopi, endoskopi og laparoskopi.