Både fødende og patienter udtrykker tilfredshed med den behandling og pleje, de modtager på Regionshospitalet Randers. Det viser en ny undersøgelse.

Borgere, der enten bliver indlagt eller føder på Regionshospitalet Randers, er generelt godt tilfredse med deres møde med hospitalet. Det viser den seneste Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), som er offentliggjort 13. marts.

Undersøgelsen er lavet på baggrund af besvarelser fra 9.042 patienter, som enten har været indlagt eller i ambulant behandling i 2023. Desuden har 520 fødende kvinder deltaget i undersøgelsen.

Både blandt indlagte og ambulante patienter er de adspurgte mest tilfredse med, at de mødes af venligt og imødekommende personale. Blandt de fødende gælder det, at der er en jordemoder til stede på fødestuen i det omfang, der er behov for det.

Fremgang blandt fødende

Tilfredsheden blandt de fødende er samlet set steget i forhold til året før. De adspurgte er mere tilfredse med deres egen indflydelse på de beslutninger, der træffes under fødslen, og med det samlede fødselsforløb.

Desuden oplever de fødende i Randers i højere grad at være trygge ved at vende hjem, sammenlignet med landsgennemsnittet.

- Vi udvikler hele tiden vores tilbud for at give de fødende og barslende familier den bedst mulige oplevelse. Så det er dejligt, når deres tilbagemeldinger viser, at vi er på rette vej, siger chefjordemoder Louise Thorup.

På niveau med resten af landet

På størstedelen af spørgsmålene i undersøgelsen ligger patienternes tilfredshed på tværs af patientgrupper på niveau med landsgennemsnittet. 

I fem spørgsmål er de adspurgte mere tilfredse end landsgennemsnittet. Det gælder blandt andet de fødendes samlede tilfredshed med fødselsforløbet og at akut indlagte patienter oplever, at én bestemt læge tager overordnet ansvar for behandlingen.

I tre spørgsmål er de adspurgte mindre tilfredse end landsgennemsnittet. Det drejer sig blandt andet om længden af ventetiden fra ankomst til undersøgelse blandt akut ambulante patienter i skadestuen.

Tilbagemeldingerne fra patienter og fødende indgår som en væsentlig brik i arbejdet med at forbedre kvaliteten af hospitalets pleje og behandling.

- Vi sætter stor pris på den respons, vi får fra patienter og fødende. Jeres tilbagemeldinger viser, hvor fantastisk flot personalet løfter deres opgaver, og de hjælper os til at se, hvor vi har potentiale til forbedring, siger sygeplejefaglig direktør Mette Bærentsen.

Fakta

LUP 2023

LUP – Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser – er foretaget blandt patienter, der har været indlagt, haft et ambulant besøg eller har født et barn på hospitalet. For 2023 gælder det perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023.

Undersøgelsen er baseret på i alt 9.562 besvarelser fordelt på:

710 planlagt indlagte patienter

2.122 akut indlagte patienter

5.916 planlagte ambulante patienter

294 akut ambulante patienter

520 fødende kvinder

 

Find resultaterne af LUP 2023 – Link: LUP 2023 Resultater - den årlige status (regionh.dk)