Den 15. september påtager hospitaler i Region Midtjylland sig et 72 timers udvidet lægefagligt behandlingsansvar.

72 timer efter indlæggelse

Den 15. september påtager vi her i Randers og alle andre hospitaler i Region Midtjylland os et 72 timers udvidet lægefagligt behandlingsansvar for færdigbehandlede patienter, der udskrives til kommunal sygepleje.

Ansvaret gælder for somatiske patienter, der har været indlagt i mindst 24 timer.

Det betyder, at Regionshospitalet Randers fremover er forpligtede til at stille relevant faglig viden til rådighed for sundhedsprofessionelle fra patienternes bopælskommuner samt almen praksis og lægevagt i de første 72 timer efter udskrivelse.

Den udskrivende afdeling skal være tilgængelig døgnet rundt for henvendelser i forlængelse af patientens indlæggelse og udskrivning.

Skal styrke patientoplevelsen fra region til kommune

Ordningen skal især styrke den nære behandling, sikre sammenhæng på tværs af sektorer og forebygge genindlæggelser af ældre og sårbare patienter.

- Det er positivt, at vi styrker samarbejdet med vores samarbejdspartnerne i kommunerne, så patienterne kan opleve en mere tryg og sammenhængende overgang fra hospitalsindlæggelse til det videre forløb i den kommunale sygepleje, siger Mette Bærentsen, sygeplejefaglig direktør.

I første omgang gælder 72 timers behandlingsansvar for patienter der udskrives til kommunal sygepleje på kommunale akutpladser, midlertidige pladser eller plejehjem.
Fra 1. november omfattes også patienter der udskrives til kommunal sygepleje i eget hjem.

Inspirationen kommer fra Region Hovedstaden, hvor erfaringen er, at de fleste spørgsmål handler om medicin og recepter. Regionen forventer at hospitalerne samlet set vil få hvad der svarer til ca. 13 opkald i døgnet som følge af aftalen.