For at sikre et ensartet visuelt udtryk i hele regionen har Region Midtjylland et samlende logo og fælles retningslinjer for design af breve, foldere, skilte, m.m.

Du kan hente logo samt retningslinjer og designguide på regionens hjemmeside.

Pressekontakt

Kommunikations- og sekretariatschef
Cecilia Honores Møller
Tel. +45 7842 0121
Tel. +45 4079 2609
cecime@rm.dk