For at sikre et ensartet visuelt udtryk i hele regionen har Region Midtjylland et samlende logo og fælles retningslinjer for design af breve, foldere, skilte, m.m.

Du kan hente logo samt retningslinjer og designguide på regionens hjemmeside.