30. oktober 2020

Mandag 2. november flytter COVID-klinikken fra plan 3 til plan 4. Patienterne vil få indgang gennem nuværende personaleindgang (Indgang 5), som derfor IKKE længere må benyttes af ansatte.

COVID-klinikken rykker mandag 2. november ud af skadestuens lokaler og op i stue 54 og 55 på plan 4. Dermed frigives lokalerne på plan 3, herunder lokalet til brandsårsbehandling, igen til skadestuen, og al COVID-aktivitet samles på plan 4.

COVID-patienter og patienter til observation for COVID vil fortsat have en særskilt indgang, så længe de selv transporterer sig til hospitalet. Det bliver gennem Indgang 5 i endegavlen af Akutbygningen ind mod ambulancehallen. Indgangen er i dag forbeholdt personale, men fra mandag 2. november må denne udelukkende benyttes af patienter med COVID eller med mistanke om COVID.

Uden for indgangen etableres et kaldeanlæg, hvor patienten kan melde sin ankomst til sekretærerne. Efterfølgende vil enten en sekretær eller FADL-vagt følge patienten til plan 4, via elevatoren i skadestuen, som bliver forbeholdt COVID.