Patienter i Akutmodtagelsen på Regionshospitalet Randers og i Akutklinikken i Grenaa Sundhedshus er generelt tilfredse med deres behandling. Det viser deres svar i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), der hvert år sætter fokus på behandling i akutmodtagelser og akutklinikker landet over.

Resultaterne fra undersøgelsen i 2018 offentliggøres i dag. For Randers viser resultaterne, at personalet i Akutmodtagelsen og Akutklinikken fortsat gør et godt arbejde, ifølge patienterne.

Patienterne er generelt tilfredse

Patienterne føler sig i høj grad velkomne i Akutmodtagelsen og Akutklinikken, hvor de oplever et personale, der lytter, når de beskriver den sygdom eller skade, de kommer med. Patienterne får svar på de spørgsmål, de stiller, og de er i høj grad trygge ved at skulle hjem efter behandling.

Men patienterne vurderer, at Akutmodtagelsen og Akutklinikken stadig kan blive bedre til at informere patienterne om, hvornår de kan forvente at blive undersøgt og til at informere tilstrækkeligt om udvikling i ventetid samt henvise til mad og drikke i ventetiden.

Personalet er gode til at lytte og til at give patienterne en behandling, de alt i alt er tilfredse med. Det er vi glade og stolte over. Men der er stadig områder, vi endnu ikke er i mål med bl.a. at sikre patienterne tilstrækkelig information om ventetid og smertelindring. Det er områder, vi arbejder på at forbedre med flere indsatser iværksat for at skabe god dialog om bl.a. ventetid mellem personalet og patienterne, siger Bente Fogh, oversygeplejerske i Akutafdelingen.

Akutafdelingen har i løbet af 2018 arbejdet på en ny modtagelse af patienterne i skadestuen, hvor de ved ankomst tilses af en sygeplejerske og allerede her informeres om bl.a. længden i ventetid, henvises til mad og drikke samt tilbydes smertelindring.

Høj tilfredshed for behandling i Akutklinikken

Undersøgelsen viser en høj patienttilfredshed for behandling i Akutklinikken i Grenaa Sundhedshus med en samlet patienttilfredshed over landsgennemsnittet.

- Det er et stort skulderklap til personalet. De er bl.a. gode til at tage imod patienterne, til at lytte og informere løbende om, hvad der skal foregå. Men også her skal vi fremover sørge for at blive endnu bedre til at informere patienterne om, hvor længe, de skal vente, siger Bente Fogh.

Akutklinikken i Grenaa Sundhedshus var ikke repræsenteret i patientundersøgelsen for 2017 på grund af for lav besvarelsesprocent.

For yderligere information, kontakt:

Bente Fogh, oversygeplejerske i Akutafdelingen, tlf.: 2218 8724
Cecilia Honores Møller, kommunikationschef, tlf.: 4079 2609

Fakta om LUP AKUT på Regionshospitalet Randers

  • Undersøgelsen er foretaget i perioden 24. august-13. september 2018. 
  • I Akutmodtagelsen i Randers har 400 patienter modtaget spørgeskema til undersøgelsen, og 47% har svaret det.
  • I Akutklinikken i Grenaa Sundhedshus har 81 patienter modtaget spørgeskema til undersøgelsen, og 44% har besvaret det.
  • Se rapport for LUP i Akutmodtagelsen på Regionshospitalet Randers og rapport for LUP i Akutklinikken i Grenaa Sundhedshus