1. april 2019

Foto: Helle Brandstrup Larsen

Dialyseafsnittet på Regionshospitalet Randers har igangsat  styrketræning til patienter i samarbejde med fysioterapeutstuderende og deres vejledere. Træningen foregår to gange om ugen i afsnittet, og er blevet en stor succes blandt patienterne, der både oplever øget styrke i kroppen, glæde og fællesskabsfølelse.

- 25% af vores dialysepatienter deltager i styrketræningen, og de oplever at blive fysisk stærkere. Flere af dem har fået større overskud og kan nu bevæge sig mere stabilt og sikkert end tidligere. Det er rigtig dejligt, at vores patienter oplever positiv effekt af træningen, fortæller sygeplejerske Elisa Christensen fra Dialyseafsnittet.

Elisa Christensen blev inspireret til at igangsætte styrketræning for dialysepatienterne efter at have deltaget på et nefrologikursus, hvor kvalitetssygeplejerske Charlotte Agerup fra Regionshospitalet Horsens fortalte, hvordan de arbejdede med motion som tilbud til dialysepatienter – og den ide arbejdede Elisa videre med, da hun kom tilbage til Randers.

Elisa til inde i nyhed.jpg

Patienterne har brug for fysisk træning

Patienter i dialysebehandling har en markant nedsat fysisk kapacitet, der for de flestes vedkommende svarer til 50% mindre end hos alderssvarende raske personer. Den nedsatte fysiske kapacitet betyder bl.a., at patienterne har svært ved at udføre daglige aktiviteter såsom at gå en tur og handle ind.

- Mange patienter oplever også frygt for fysiske anstrengelser. De frygter at falde. Men hvis de træner og genopbygger musklerne, forbedrer de styrken og konditionen, der yderligere kan give patienterne overskud og tiltro til, at de selv kan håndtere de daglige aktiviteter. Patienterne har altså brug for fysisk træning, fortæller Elisa.

Fra ide til handling

Styrketræningen blev hurtigt en realitet i Dialysen. Sammen med kolleger fra Fys-Ergoterapien igangsatte Dialysen et pilotprojekt, hvor fysioterapeutstuderende og kliniske vejledere bød ind med ideer til den fysiske træning til dialysepatienterne.

- Efter samtaler med patienterne planlagde de fysioterapeutstuderende og vejlederne styrketræningen, der blev målrettet patienternes behov og ønsker. Samtidig fik de studerende kendskab til det at være kroniker som en del af deres uddannelse. Det blev til et projekt, hvor alle fik noget ud af det. Derfra blev konceptet videreudviklet, og interessen fra patienterne er kun blevet større og større, fortæller Elisa.             

Stor succes blandt patienterne

Pilotprojektet udviklede sig til at blive fast holdtræning to gange om ugen – hver mandag og torsdag i kælderen under Dialyseafsnittet. Til holdtræning mødes patienter, studerende og deres vejledere ugentligt til træning, der bl.a. indbefatter boldtræning i rundkreds, individuelle gåture i kældergangen, benløft med elastik og simple "sætte-rejse sig"-øvelser.

En af de patienter, der har oplevet en stor gevinst ved styrketræningen er 64-årige Bent Laursen fra Havndal:

Bent til inde i nyhed.jpg

- Træningen har haft stor betydning for mig. Jeg kan nu gå stille og roligt, hvor jeg førhen sad i min kørestol. Min hverdag er også blevet nemmere, nu kan jeg klare mig bedre på egen hånd. Jeg kan gå til min scooter, som jeg nu bruger til at handle ind i, fortæller Bent Laursen.

Træningen har også medført større social sammenhæng mellem patienterne.

- Vi ser, at nogle patienter nu arrangere samkørsel til og fra træning, og så hygger de sig under træningen, siger Elisa Chrisensen.