3. november 2019

Ny forskning fra Regionshospitalet Randers viser, at screening for tarmkræft kan forebygge, at sygdommen udvikler sig.

Forskere fra Afdeling for Folkeundersøgelser på Regionshospitalet Randers har foretaget en landsdækkende undersøgelse blandt ca. 40.000 borgere, der alle har fået foretaget en kikkertundersøgelse af tarmen. Ca. halvdelen af deltagerne fik foretaget undersøgelsen efter at have deltaget i tarmkræftscreening, mens den anden halvdel blev henvist til kikkertundersøgelsen af egen læge. 

Undersøgelsens resultater viser, at der i højere grad blev fundet forstadier til tarmkræft hos de borgere, der havde deltaget i screening i forhold til de borgere, der var henvist af egen læge.

- Der var godt syv gange så stor risiko for at finde høj- og mellemrisiko polypper i tarmen hos de borgere, der havde deltaget i screening, end hos de borgere, der var henvist fra lægen. Polypper kan udvikle sig til kræftsvulster, og de blev naturligvis fjernet hos borgerne. Vores undersøgelser viser derfor, at tarmkræftscreeningen har en forebyggende effekt, siger Mette Bach Larsen, seniorforsker.

Høj risiko for polypper hos mænd

Undersøgelsen viser desuden, at der særligt blev fundet høj- og mellemrisiko polypper i tarmen hos mænd under 65 år.

- Det viser, at der er stor gevinst for de yngre mænd ved at deltage i screening. Desværre ved vi, at de er den gruppe, der deltager mindst i screening for tarmkræft. Generelt deltager mænd ikke i lige så høj grad som kvinder i screening – og de er mere tilbageholdende med at gå til lægen. Når de endelig deltager, finder vi større sandsynlighed for højrisiko polypper, der kan være forstadier til kræft, siger Mette Bach Larsen.

Screening kan finde tidlige symptomer

Alle borgerne mellem 50-74 år modtager en invitation til screening for tarmkræft hvert andet år. Screeningen foregår ved, at borgerne indsender en afføringsprøve til analyse. Spores der blod i afføringen, bliver borgeren indkaldt til en kikkertundersøgelse for nærmere udredning.

Undersøgelsen fra Regionshospitalet Randers viser, at ca. 50 % af dem, der fik kikkertundersøgelse efter, de havde deltaget i screening, hverken havde polypper eller tarmkræft, hvor det var ca. 67 % af dem, der var henvist af egen læge.

- Hvis man har symptomer på tarmkræft som fx synligt blod i afføringen, så skal man selvfølgelig gå til læge. Men fordi symptomerne på tarmkræft er så uspecifikke og først kommer sent i sygdomsforløbet, kan screening have rigtig stor betydning blandt borgere, der ellers føler sig helt raske, siger Mette Bach Larsen.

Med de nye resultater anbefaler forskerne fortsat at både kvinder og mænd deltager i tarmkræftscreening, der både kan forebygge udvikling af tarmkræft og diagnosticere tarmkræft i tidlige stadier, hvor behandling er mild og effektiv.

For yderligere information, kontakt:
Mette Bach Larsen, seniorforsker, tlf.: 2461 3921
Cecilia Honores Møller, kommunikationschef, tlf.: 4079 2609

 

Fakta om studiet:

 

  • Studiet omfatter 40.000 deltagere fra hele landet heraf 19.998 deltagere, der var inviteret til og deltog i screening, og 16.216 deltagere, der ikke var inviteret til screening, men som var blevet henvist til kikkertundersøgelse af egen læge
  • Studiet er baseret på data fra de første 16 måneder af screeningsprogrammet for tarmkræft – perioden marts 2014 til juni 2015
  • Studiet er publiceret i Scandinavian Journal of Gastroenterology. Læs studiet her: https://bit.ly/2B3waUj