13. maj 2019

Regionshospitalet Randers igangsætter 20. maj 2019 renovering af indgang C på Østervangsvej 54. Renoveringen, der vil strække sig over tre måneder, betyder, at patienter, pårørende og øvrige gæster henvises til at benytte hospitalets indgang A og B på Skovlyvej.

Indgang C på Østervangsvej 54 står overfor en renovering, der skal gøre indgangen mere moderne, lys og tilgængelig for gangbesværede. Indgangen vil blive lukket under renoveringen, der forventes at vare i ca. tre måneder med start fra 20. maj.

Patienter, der skal til undersøgelse og behandling i klinikkerne ved indgang C, og som er indkaldt efter 6. maj, får i indkaldelsesbreve information om, at de i lukkeperioden skal benytte enten indgang A eller B på Skovlyvej. De borgere, der modtager påmindelsessms'er, vil også blive informeret via en ændret tekst i sms'en.

Patienter der er blevet indkaldt til undersøgelse og behandling de seneste måneder op til renoveringen, har ikke modtaget information om, at indgang C lukkes. De vil dog kunne orientere sig ved hjælp af hospitalets skiltning.

Under renoveringen bliver den ydre skiltning på hospitalet, hvor der normalt henvises til indgang C, ændret således, at patienter, pårørende og øvrige gæster også her henvises til indgang A og B.

Parkeringspladserne omkring Østervangsvej 54 vil under renoveringen fortsat være tilgængelige, men hospitalet henviser til, at borgere, der har et ærinde i C-området, benytter parkeringshuset på Kirketerpsvej.

For yderligere information, kontakt:
Gitte Skjøttgaard, projektkoordinator i Teknisk Afdeling, tlf.: 7842 2905
Cecilia Honores Møller, kommunikationschef, tlf.: 4079 2609