1. april 2019

Kom til ph.d.-forsvar 5. april i auditoriet på Regionshospitalet Randers, hvor Pernille Gabel forsvarer sin ph.d.-afhandling om udvikling af et beslutningsstøtteværktøj, der kan hjælpe borgere med at træffe et informeret valg om deltagelse i screening for tarmkræft. Efter forsvaret er Afdeling for Folkeundersøgelser vært ved en reception.

Borgere mellem 50 og 74 år inviteres hvert andet år til deltagelse i screening for tarmkræft. Men borgere med kort uddannelse læser i mindre grad informationsmaterialet, og deltager mindre i screening end borgere med mellemlang eller lang uddannelse. Vil et beslutningsstøtteværktøj være nemmere tilgængeligt for disse borgere?

Det har ph.d.-studerende Pernille Gabel undersøgt i sin forskning, hvor hun har udviklet et værktøj, der er målrettet borgere med kort uddannelse med henblik på at gøre dem i stand til at træffe et informeret valg om deltagelse i tarmkræftscreening. Værktøjet giver dels giver borgerne relevant information om screening for tarmkræft, og dels hjælper dem med selv at forholde sig til de udsagn og den viden, som værktøjet giver til dem.

- Jeg glæder mig til at få mulighed for at præsentere beslutningsstøtteværktøjet ved mit forsvar. Jeg er stolt over at have været med til at udvikle et produkt, der er blevet taget godt imod af borgerne, og som potentielt kan påvirke screeningsdeltagelsen positivt, siger Pernille Gabel.

Pernille Gabel  ph.d.-afhandling:
 "Skal, skal ikke – et beslutningsstøtteværktøj til at fremme informeret valg om tarmkræftscreening" forsvares 5. april kl. 14.00 i auditoriet på Regionshospitalet Randers, Indgang B, Skovlyvej 9, 8930 Randers.

Alle er velkomne.

Download invitation til ph.d.-forsvaret