9. september 2019

I skyllerummet i Kikkertundersøgelser på Regionshospitalet Randers har serviceassistenter overtaget rengøring af skoper fra plejepersonalet. Det betyder en mere varieret arbejdsdag for serviceassistenterne og mere tid hos patienterne for plejepersonalet. En ren win-win situation.

Enheden for Kikkertundersøgelser i Kirurgisk Fællesafdeling oplevede i starten af 2018 mangel på sygeplejersker til undersøgelse og behandling af tarmkræftpatienter. Ledelsen vurderede derfor, om det at ændre på de vante arbejdsgange, kunne åbne op for mere tid til patienterne for sygeplejerskerne.

Skop rengøring Sanny Kjeldsen Serviceass_6764 700px.jpg

Der er glade dage i skyllerummet i Kikkertundersøgelser. Opgaveflytningen har givet arbejdsglæde til både serviceassistenter og sygeplejersker. Foto: Helle Brandstrup Larsen.

- På det tidspunkt havde vores sygeplejersker også opgaven med at rengøre skoper, der bruges til kikkertundersøgelser af bl.a. tyktarmen. Vi tænkte, at det måske var en opgave for serviceassistenterne, og tog derfor en snak med Serviceafdelingen om, vi kunne øge samarbejdet ved, at serviceassistenterne overtog rengøringen af skoperne, fortæller Hanne Hvam, afdelingssygeplejerske i Kikkertundersøgelser.

Serviceassistenterne rengjorde i forvejen selve skyllerummet – men ikke skoperne, der er en sammensat rengørings- og desinfektionsopgave, som kun sygeplejerskerne varetog på skift.

Gør det, de er bedst til

Hurtigt blev ide til handling, og opgaven med rengøring af skoperne blev flyttet fra sygeplejerskerne til serviceassistenterne. Der er nu gået halvandet år, hvor serviceassistenterne har haft opgaven med at rengøre skoperne.

- Vi kan se, at service- og plejeressourcerne nu bliver brugt mere hensigtsmæssigt. De gør også det, de er bedst til. Og samtidig ser vi, at der er færre reparationer på udstyret, hvilket er takket være serviceassistenterne, der har en ensartet håndtering af rengøringsopgaven, fortæller Hanne Hvam.

Oplæring i arbejdsgangen

Serviceafdelingen har sammensat et team af seks serviceassistenter, der har fået oplæring i at rengøre skoperne. De har været på kursus hos leverandøren af skoperne i København, og har fået oplæring af sygeplejerskerne i enheden.

Skopi rengøring Heinz Tæger Serviceleder_6761 700px.jpg

Heinz Træger, serviceleder, er tilfreds med den nye ordning, der giver serviceassistenterne en mere varieret arbejdsdag. Foto: Helle Brandstrup Larsen.

- Serviceassistenterne har fulgt sygeplejerskernes arbejdsgang med skoperne, og har været med til en undersøgelse, så de kan se, hvordan sygeplejerskerne og lægerne bruger skoperne i det daglige. Det har fungeret rigtig godt, og de oplever faktisk større sammenhæng med hele enheden, efter de har overtaget den nye opgave, forklarer Heinz Træger, serviceleder i Serviceafdelingen.

Vi hjælper hinanden

Og serviceassistenterne er godt tilfredse med opgaven. Udover at rengøre skoperne består den nye opgave også i, at serviceassistenterne gør skoperne klar til undersøgelser ved at følge dagens program på en monitor. Her tjekker de hver morgen, hvilke skoper kollegerne har behov for i undersøgelsesrummene.

Skop rengøring Pia Bak Serviceass_6755 700px.jpg

Pia Søndergaard Bæk, serviceassistent. Foto: Helle Brandstrup Larsen.

- Det er en spændende opgave, der giver mere variation i vores hverdag. Vi har et godt samarbejde i teamet og med det øvrige personale i Kikkertundersøgelser.  Det at vi har overtaget rengøring af skoperne, har bidraget til en større forståelse for sygeplejerskernes og lægernes arbejde, fortæller Pia Søndergaard Bæk, der er en de seks faste serviceassistenter i teamet.

En opgaveflytning giver plads til nye opgaveflytninger

Skopi sygepl Lisa og Kamilla_6812 700px.jpg

Sygeplejerskerne Kamilla Kristensen og Lisa Mortensen har nu mere tid til patienterne - og tid til oplæring af nye sygeplejersker i koloskopi. Foto: Helle Brandstrup Larsen

- Serviceassistenterne har en vigtig rolle i at understøtte, at alt er klar på undersøgelsesstuerne, og det fungerer rigtig godt. Vi sygeplejersker kan nu bruge vores tid hos patienterne – og til oplæring af sygeplejersker i koloskopi, der igen frigiver lægerne tid til flere operationer. En opgaveflytning giver plads til nye opgaveflytninger, forklarer Kamilla Kristensen, specialeansvarlig sygeplejersker i Kikkertundersøgelser.