23. oktober 2019

28. oktober forsvarer Martin Lund sin ph.d.-afhandling om kvaliteten af de kikkertundersøgelser, som foretages i forbindelse med screening for tarmkræft. Det foregår på Regionshospitalet Randers, og er åbent for alle.

Det danske program for tarmkræftscreening blev indført i 2014. Når man ønsker at måle kvaliteten af screeningsprogrammet, er det afgørende at se på kvaliteten af de kikkertundersøgelser (koloskopier), som bliver tilbudt screeningsdeltagere, der testes positiv for blod i afføringen.

Ph.d.-studerende Martin Lund har i sin forskning undersøgt hvilke målemetoder, der er bedst til at sige noget om kvaliteten af kikkertundersøgelserne.

Først er den samlede viden på området gennemgået ved hjælp af et systematisk review. Resultatet viste, at de patienter, som undersøges af koloskopører, der oftest lykkes med at få kikkerten til at nå hele vejen gennem tyktarmen, som finder flest polypper og bruger seks minutter eller mere på at undersøge tarmen ved tilbagetrækning af kikkerten, har den laveste risiko for at udvikle tarmkræft.

Dernæst er kvaliteten af data, der er tilgængelige i Region Midtjylland i tilknytning til screeningsundersøgelserne, undersøgt. Desuden er værdien af at videreuddanne koloskopører undersøgt.

Forskningen har resulteret i et nyt ph.d.-projekt fra Aarhus Universitet, Health.

Martin Lund forsvarer sin afhandling, der bærer titlen: "Colonoscopy performance indicators, Quality of screening colonoscopies in the Central Denmark Region"

Ph.d.-forsvaret holdes 28. oktober kl. 13.00 i auditoriet på Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 9, indgang B.

Alle er velkomne