2. januar 2019

Fødselstallet stiger, og igen i 2018 har hospitalets jordemødre hjulpet rekordmange babyer til verden.

I 2018 fik jordemødrene på Regionshospitalet Randers lov til at byde 2.306 nye babyer velkommen til verden - 1.087 piger og 1.219 drenge. Det er 36 flere børn i forhold til 2017, hvor det samlede antal var 2.270 børn. Og en stigning på 301 børn i forhold til det samlede antal nyfødte i 2014. 

Nyfødte markeres på Livets Træ

På hospitalets fødeafsnit hænger "Livets Træ", som hvert år pyntes af de nybagte forældre. Hvor bladene på træet symboliserer enten en dreng eller pige, symboliserer blomsterne hjemmefødsler, og kirsebær tvillinger. I 2018 har der været 74 hjemmefødsler og 34 hold tvillinger.

 

Livetstræ dec 2018_3285 700px.jpg

Alle blade, blomster og kirsebær er blevet taget af træet, der nu pr. 2. januar 2019 fremstår med kun to blade og en blomst.

Livets træ jan 2019_3356 _700px.jpg

Udvikling i fødselstallet

Fødselstal på Regionshospitalet Randers, 2014-2018:

2014: 2.005 børn
2015: 2.109 børn
2016: 2.215 børn
2017: 2.270 børn
2018: 2.306 børn

Yderligere oplysninger, kontakt:
Trine Fritzner, kvalitets- og udviklingsjordemoder, tlf.: 7842 1026
Cecilia Honores Møller, kommunikationschef, tlf.: 4079 2609