14. marts 2018

Patienter udtrykker tilfredshed med behandling og personale på Regionshospitalet Randers. Særligt de planlagt indlagte patienter er i høj grad tilfredse med forløbet fra indlæggelse til udskrivelse, viser ny landsdækkende undersøgelse.

Hvert år gennemføres Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) på landets hospitaler, og i dag offentliggøres resultaterne for 2017. Undersøgelsen samler svar fra planlagt ambulante patienter, planlagt indlagte patienter, akut indlagte patienter samt de fødende.

Undersøgelsen viser, at patienterne er tilfredse, når de vurderer deres oplevelser på Regionshospitalet Randers. Det var de også i 2016, men tilfredsheden er steget i 2017, hvor de planlagt indlagte patienter nu vurderer behandlingen over landsgennemsnittet i størstedelen af spørgsmålene i undersøgelsen.

Tilfredshed med behandling og pleje
Regionshospitalet Randers klarer sig generelt flot i tilfredshedundersøgelsen, som ca. 3.400 patienter og 286 fødende har svaret på. Der er fremgang i tilfredsheden blandt de planlagt indlagte patienter, og et stabilt tilfredshedsniveau blandt de fødende, de akut indlagte patienter og planlagt ambulante patienter, der overordnet fordeler sig på og over landsgennemsnittet som resultaterne i 2016.

De planlagt indlagte patienter på Regionshospitalet Randers er bl.a. mere tilfredse end landsgennemsnittet med personalets forberedelse, personalets venlighed og imødekommenhed samt det samlede forløb fra indlæggelse til udskrivelse.

Fælles for patientgrupperne i undersøgelserne er, at de er tilfredse med behandlingen og plejen på Regionshospitalet Randers. De oplever i meget høj grad personalet som venligt og imødekommende, og den mundtlige information fra personalet som god og forståelig. De planlagt indlagte patienter og planlagt ambulante patienter vurderer i høj grad det samlede forløb godt tilrettelagt af personalet – og over landsgennemsnittet. De fødende er alt i alt meget tilfredse med fødselsforløbet, der også ligger over landsgennemsnittet.

- Undersøgelsen viser, at vores personale gør det rigtig godt for patienterne og de fødende. Vi har forbedret os markant i behandlingen af de planlagt indlagte forløb, som vi også satte os for sidste år. Det er godt gået. Resultaterne fra undersøgelsen er en cadeau til personalet, der hver dag yder deres bedste for at sikre gode behandlinger og sammenhængende forløb, der imødekommer patienterne og de fødendes behov. Det kan vi se, at vi langt hen ad vejen lykkes med, siger Jonas Dahl, hospitalsdirektør.

Børneafdelingen får igen fornemme tilbagemeldinger
Børneafdelingen på Regionshospitalet Randers er en af de afdelinger, der holder et højt tilfredshedsniveau blandt patienterne fra 2016-2017. Resultaterne fra 2017 viser, at de planlagte ambulante patienter overordnet set er tilfredse med behandlingen, og de akutte indlagte patienter vurderer behandling og personalets indsats over landsgennemsnittet i størstedelen af spørgsmålene.

- Det er virkelig flotte tilbagemeldinger, vi har fået fra patienterne. Det generelle billede fra undersøgelsen viser, at patienttilfredsheden særligt hos de akutte patienter er høj og i fremgang. Det er vi glade for, for det viser, at vi leverer en god behandling til børnene og deres forældre, selv når vi også løbende har taget imod flere patienter udenfor vores optageområde, og det gælder især patientgrupper som fx astmapatienter, siger Bent Windelborg Nielsen, ledende overlæge i Børneafdelingen, der dog også ser rum for forbedring:

- Vi kan altid blive bedre, og jeg kan ud fra resultaterne se, at vi bl.a. skal arbejde mere med information til patienterne om indlæggelsen samt at informere dem om, hvem der er den ansvarlige for forløbet under indlæggelsen.

Mere inddragelse og rum til fortrolige samtaler
Resultaterne fra LUP-undersøgelserne giver en uundværlig viden for hospitalets afdelinger og klinikker. Patienternes vurderinger og kommentarer bruges til løbende at forbedre kvaliteten i behandlingen og samarbejdet om patienterne mellem afdelingerne.

- Vi anvender resultaterne fra undersøgelsen til at blive endnu bedre i vores arbejde med skabe behandlinger på patienternes præmisser. Patienternes tilbagemeldinger giver os nyttig viden om, hvad der er vigtigt for dem. Det forsøger vi at indarbejde i det daglige arbejde på hospitalet, og vi kan se fra undersøgelsen, at vi kan gøre det endnu bedre. Vi skal bl.a. blive bedre til at føre fortrolige samtaler med patienter under afskærmede forhold og til at inddrage patienter og pårørende mere i beslutninger om behandling, siger Jonas Dahl.


For yderligere information, kontakt:
Jonas Dahl, hospitalsdirektør, tlf.: 2974 4145
Bent Windelborg Nielsen, ledende overlæge, tlf.: 2047 0275
Cecilia Honores Møller, kommunikationschef, tlf.: 4079 2609

.

Fakta


Om Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2017 på Regionshospitalet Randers:

  • 335 planlagt indlagte patienter modtaget spørgeskemaet, og heraf har 237 (71%) besvaret det.
  • 1.673 akut indlagte patienter modtaget spørgeskemaet, og 882 (53%) har besvaret det.

  • 3.747 Ambulant indlagte patienter har modtaget spørgeskemaet, og 2.305 (62%) har besvaret det.

  • 552 fødende har modtaget spørgeskemaet, 286 (52%) har besvaret det.

Læs mere om resultaterne her:

Samtlige resultater er offentliggjort 14. marts 2018 på: www.patientoplevelser.dk/lup

Klik på billedet for at se det i større format

Børneafdelingen er en af de afdelinger, der holder et højt patienttilfredshedsniveau fra 2016-2017. Klik for større foto. Kreditering: Regionshospitalet Randers