4. april 2018

Mange akutte patienter på Regionshospitalet Randers medfører åbning af flere senge og aflysninger af ikke-akutte tider i klinikken.

På Regionshospitalet Randers oplever vi lige nu et ekstraordinært stort indtag af akutte patienter, hvilket har medført stor overbelægning på hospitalet og i de enkelte sengeafsnit.

Hospitalet har iværksat flere tiltag for at imødekomme det store patientindtag. Blandt andet har vi valgt at aflyse ikke-akutte tider i klinikken og ikke-akutte (elektive) operationer. De borgere, der bliver berørt, vil hurtigst muligt få tilbud om en ny tid.

Derudover har vi på sengeafsnittene åbnet flere senge, og vi justerer løbende sengekapaciteten i forhold til det aktuelle antal patienter.

Alle tiltag sker for at sikre, at vi har den nødvendige bemanding til at behandle de mange akutte patienter.

Hospitalsledelsen følger i samarbejde med afdelingerne situationen nøje.

Yderligere oplysninger, kontakt:

  • Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør, tlf.: 4027 8297