23. oktober 2018

For at minimere medicinfejl skal alle patienter fremover tage deres egen medicin med, når de bliver indlagt på Regionshospitalet Randers.

Uanset om indlæggelsen sker akut eller planlagt, er det vigtigt, at du som patient har din egen medicin med, så lægen kan skabe sig et overblik over, hvilken medicin du får.

Medicinen skal med i original indpakning, da der blandt andet står vigtige informationer om dosis, og hvorfor du får medicinen, på pakken. Har du ikke længere indpakningen, så tag medicinen med, som den er. 

På hospitalet vil personalet bede om at se din medicin som led i din behandling.

Alle patienter, der skal indlægges på et hospital i Region Midtjylland, skal have egen medicin med. Det gælder således både, når du får et indkaldelsesbrev fra hospitalet, fordi du skal indlægges, eller bliver du indlagt af din praktiserende læge. Fik du ikke selv al medicin med, kan du måske få hjælp fra en pårørende, der kan tage din medicin med på hospitalet for dig. 

Original indpakning

Medicinen skal med i original indpakning, da der blandt andet står vigtige informationer om dosis, og hvorfor du får medicinen, på pakken. Har du ikke længere indpakningen, så tag medicinen med, som den er. 

Hvis medicinen bliver pakket fra apoteket, skal du også tage medicinen fra apoteket med i original indpakning.

Hvorfor skal man tage egen medicin med?

Hospitalet bruger bl.a. medicinen til at sikre, at din medicinjournal er opdateret.

En fra personalet, fx en læge, hjælper dig gerne med at rydde op og kassere udløbet medicin. 

En læge eller sygeplejerske vurderer, hvad du kan fortsætte med at tage under indlæggelsen, og hvilken ny medicin du evt. skal tage.

Hvorfor skal medicinen være i original indpakning?

Indpakningen indeholder vigtig information om medicinen. Det giver lægen på hospitalet vigtig viden og er dermed med til at forebygge medicineringsfejl.

For yderligere oplysninger, kontakt:
Thomas Stadil Pindstrup, kvalitet og sundheds-it chef, tlf.:6168 0430
Cecilia Honores Møller, kommunikationschef, tlf.: 4079 2609

.

Kort fortalt om at medbringe egen medicin

  • Du skal tage al den medicin, du får, med, hvis du bliver indlagt på et hospital i Region Midtjylland.
  • Når du tager din medicin med, hjælper du behandlerne med at undgå medicinfejl
  • Medicin skal helst med i original indpakning. Hvis du ikke længere har indpakningen, så tag medicinen med som den er.
  • Det er kendt viden, at der sker mange medicinfejl og at det kræver en fælles indsats at forebygge, de sker.
  • Ny forskning peger på, at medicinfejl kan føre til uhensigtsmæssige indlæggelser/genindlæggelser og i værste tilfælde tidlig død, så det er vigtigt, at vi går sammen om en forebyggende indsats.
  • Din medicin er vigtig viden, fx i forhold til om patienten skal have ny medicin

Læs mere på egenmedicin.rm.dk