11. januar 2018

Patienter er generelt tilfredse med deres behandling i Akutmodtagelsen på Regionshospitalet Randers. Det viser en ny undersøgelse, der dog også peger på, at personalet kan blive bedre til at informere om ventetid og tilbyde smertelindring.

Patienter i skadestuen på Regionshospitalet Randers deltog i efteråret 2017 i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), der hvert år tager pulsen på patienternes møde med og behandling i akutmodtagelser og akutklinikker landet over.

Resultaterne fra undersøgelsen i 2017 er netop offentliggjort, og for Randers viser resultaterne, at patienterne generelt er tilfredse med deres behandling i Akutmodtagelsen.

Patienterne føler sig velkomne
Patienterne føler sig velkomne i Akutmodtagelsen, hvor de oplever en tydelig skiltning ved ankomst og et venterum med god adspredelse. De oplever et personale, der er til at forstå, og som lytter, når de beskriver den sygdom eller skade, de kommer med. Patienterne får svar på de spørgsmål, de stiller, og efter behandling er de i høj grad trygge ved at skulle hjem.

- Undersøgelsen viser, at personalet gør det godt. De er gode til at tage imod patienterne og give en dem en god behandling. Resultaterne viser os også, at vi sagtens kan blive bedre. Vi kan fx se, at vi stadig ikke er i mål på områder som ventetid og smertelindring, siger Bente Fogh, oversygeplejerske i Akutafdelingen.

I undersøgelsen vurderer patienterne Akutmodtagelsen på landsgennemsnittet i 12 ud af 18 spørgsmål og under gennemsnittet i de sidste seks spørgsmål.

Forbedringer er iværksat
Det er særligt ved spørgsmål til ventetid og information af ventetid, at patienterne vurderer Akutmodtagelsen under gennemsnittet. Trods generel tilfredshed blandt patienterne, svarer flere patienter, at de slet ikke eller i ringe grad informeres om ventetid og udvikling i ventetiden til undersøgelse og behandling. I forhold til resultaterne fra LUP i 2016 er det samme udfordringer i 2017.

- Vi arbejder på at tilse patienterne allerede ved ankomst og gennem samtale med den enkelte identificere behovet for at komme til hurtigt eller forklare, hvorfor vedkommende må vente. Den tidlige vurdering giver os også mulighed for at tilbyde patienterne den rette smertelindring samt mad og drikke, mens de venter. Ofte går det stærkt i Akutmodtagelsen, og her skal vi blive bedre til at huske på, at god behandling også handler om løbende information til de patienter, der venter, siger Bente Fogh.

Bente Fogh har sammen med sit personale igangsat en ny organisering af sygeplejerskernes arbejde, når der er ventetid i Akutmodtagelsen. I denne organisering prioriteres der nu tid til, at en sygeplejeske informerer patienter om udvikling i ventetiden.

Intern undersøgelse i foråret
Hospitalet vil i foråret foretage en intern tilfredshedsundersøgelse  blandt patienterne i Akutmodtagelsen. Tilbagemeldingerne fra patienterne på den behandling, de har fået, vil blive brugt til at vurdere forbedringstiltagenes effekt og til at justere, hvor det er nødvendigt.

For yderligere information, kontakt:
Bente Fogh, oversygeplejerske i Akutafdelingen, tlf.: 2218 8724
Cecilia Honores Møller, kommunikationschef, tlf.: 4079 2609

Fakta:

  • Undersøgelsen er foretaget i perioden 23. august-12. september 2017

  • I Akutmodtagelsen i Randers har 397 patienter modtaget spørgskema til undersøgelsen, og 47% har svaret det.
  • Undersøgelsen i Randers inkluderer kun besvarelser fra patienter i skadestuen på Regionshospitalet Randers. Modsat forrige undersøgelse er der ikke besvarelser fra patienter i Akutklinikken i Grenaa inkluderet i undersøgelsen.