11. august 2017

Berit Andersen, ledende overlæge ved Afdeling for Folkeundersøgelser, er tiltrådt som klinisk professor i screeningsadfærd og organisering af screeningsprogrammer ved Aarhus Universitet. I den forbindelse afholdes der tiltrædelsesforelæsning den 18. august kl. 14.30 på Regionshospitalet Randers.

18. august får du alle tiders mulighed for at blive klogere på screening, screeningsadfærd og organisering af screeningsprogrammer. Den ledende overlæge i Afdeling for Folkeundersøgelser, Berit Andersen, kunne fra 1. maj kalde sig professor, og det er i den anledning, hun nu holder en tiltrædelsesforelæsning. 

I et let tilgængeligt sprog

Berit Andersen lover et let tilgængeligt sprog til forelæsningen, så du behøver ikke at være ekspert på området for at deltage. Faktisk afspejler dette ganske godt et omdrejningspunkt i professorens arbejde, nemlig et fokus på, hvordan man når bredt ud, så flest mulige borgere – fra alle samfundslag – deltager i screeningerne.

- Det er en hovedopgave for mig at sikre, at den sociale ulighed i screening bliver mindre, og at flere af de dårligst stillede borgere deltager i screening. Samtidig med at vi giver dem et oplyst grundlag, så de reelt selv kan tage stilling, siger Berit Andersen.

Det er både Berit og flere af hospitalets ph.d.-studerende i gang med at afklare, og det er da også noget af det, du kan blive klogere på, når hun 18. august kl. 14.30 holder sin tiltrædelsesforelæsning. Den nye professor glæder sig til at fortælle, og håber desuden på, at hendes professorat kan blive en løftestang for forskningen på hospitalet.

- Jeg håber, at dette professorat kan medvirke til at bane vejen for endnu mere forskning og udvikling af høj kvalitet. Til gavn for borgere på både Regionshospitalet Randers og i hele Region Midtjylland, men også i et større nationalt og internationalt perspektiv, siger hun.

Tiltrædelsesforelæsningen finder sted d. 18. august kl. 14.30 i auditoriet, Skovlyvej 9. Efter forelæsningen er der en uformel reception.