Nyhed 14. marts 2017

Ny undersøgelse viser høj tilfredshed blandt gravide og fødende på Regionshospitalet Randers. Særligt er de fødende meget tilfredse med den tid og nærhed, der gives den fødende og partner, under fødslen.

Den landsdækkende undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) blandt fødende for 2016 viser, at Fødeafdelingen på Regionshospitalet gør det rigtig godt. De gravide og fødende vurderer i undersøgelsen den samlede fødselsoplevelse over landsgennemsnittet.

- Det er dejligt at se, de gravide og fødende oplever god behandling både før, under og efter deres fødsel. Fødeafdelingen arbejder løbende på at forbedre og justere arbejdet i forhold til kvindernes ønsker og behov, og resultaterne fra denne undersøgelse viser, at personalet gør det godt. Det er vi i hospitalsledelsen stolte over, siger Jonas Dahl, hospitalsdirektør ved Regionshospitalet Randers.

Jordemødre og assistenter på Fødeafdelingen. 

De gravide og fødende oplever i høj grad, at fødsels- og forældreforberedelsen er god. De føler sig velkomne i Fødeafdelingen, hvor de bliver taget godt imod til fødslen. Herudover oplever de fødende, at jordemødrene er nærværende under fødslen, at de lytter og støtter den fødendes behov, og inddrager både den fødende og partner i passende omfang om beslutninger i fødselsforløbet.

- Kvindernes tryghed er vores første prioritet. Derfor gør vi, hvad vi kan for, at den fødende skal føle, at der er tid og ro til hende og partneren. Og det kan vi se, at vi lykkes med, siger Lone Neumann, chefjordemoder i Fødeafdelingen.

Den trygge udskrivelse

I 2016 har Fødeafdelingen arbejdet fokuseret på at gøre udskrivelse for den nybagte mor og familie endnu bedre. Resultaterne fra undersøgelsen viser, at også her formår Fødeafdelingen at imødekomme kvindernes behov.

Kvinderne føler sig i høj grad trygge, når de skal hjem med den nyfødte. Kvinderne oplever at være velinformerede om babyens trivsel, udvikling og ernæring, når de sendes hjem.

- Det kan være en svær opgave at sikre, den nybagte familie er tryg ved hjemsendelsen. For eksempel ser vi, at nogle kvinder kan blive bekymrede for, om de har godt nok styr på amning og ernæring af den lille ny, inden de sendes hjem. Men ud fra resultaterne kan vi se, at de alligevel føler sig trygge, når vi sender dem hjem. Så den svære opgave klarer vi godt, siger Lone Neumann.

Den individuelle behandling

Opskriften bag de positive resultater skal ifølge Lone Neumann findes i, at personalet forstår at give kvinderne individuel behandling. Jordemødre og sygeplejersker fra både føde- og barselsgangen samt Børneafdelingen har et tæt dagligt samarbejde, hvor de i fællesskab løser opgaverne omkring familierne.

- Vi gør meget ud af at samarbejde tværfagligt om de gravide, fødende og nybagte familier. Vi har en fælles forståelse af, at uanset hvor kvinderne er i forløbet, vil vi sikre, at de får individuel omsorg samt god information både før, under og efter fødslen, så de føler sig trygge i processen fra graviditet til rollen som mor, siger Lone Neumann.

Resultaterne fra dette års LUP bliver brugt i det daglige kvalitetsarbejde i Fødeafdelingen. Fremover vil afdelingen arbejde på at forbedre den individuelle behandling i fødselsforløbet gennem samtale med de nybagte mødre om fødselsoplevelsen.

Fakta om undersøgelsen

  • Undersøgelsen blev foretaget fra 1. August til 31. Oktober 2016
  • 547 patienter modtog spørgeskemaet og 47% heraf har besvaret det
  • Fødeafdelingen bruger resultaterne fra undersøgelsen som en del af det daglige kvalitetsarbejde

Yderligere oplysninger:

Jonas Dahl, hospitalsdirektør, tlf.: 2974 4145
Lone Neumann, chefjordemoder, tlf.:7842 1103

Cecilia Honores Møller, kommunikationschef, tlf.: 4079 2609