12. januar 2017

Ny undersøgelse viser, at Regionshospitalet Randers' akutte patienter er tilfredse med deres behandling. Dog er der plads til forbedringer i ventetid.

I efteråret 2016 blev Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser gennemført i akutmodtagelser og akutklinikker landet over. Nu foreligger resultaterne af den landsdækkende undersøgelse. Resultaterne viser en samlet patienttilfredshed over landsgennemsnittet for Regionshospitalet Randers.

Arkivfoto fra Akutmodtagelsen i Randers

Patienter føler sig i høj grad velkomne både i Akutmodtagelsen i Randers og i Akutklinikken i Grenaa. De oplever en tydelig skiltning til begge enheder og venteværelser med god adspredelse. Patienterne oplever et personale, der er til at forstå, og som generelt er gode til at lytte og svare patienterne, når de forklarer deres sygdom og skade. Herudover oplever patienterne, at personalet løbende giver patienterne informationer om, hvad der skal ske.

Der er dog plads til forbedringer. Patienterne oplever nemlig også, at der er ventetid både i Randers og i Grenaa. Og selvom de oplever generel god information fra personalet, så vurderes information om længden af ventetiden utilstrækkelig i begge enheder.

- Undersøgelsen viser, at vores personale giver patienterne en god behandling i Akutmodtagelsen og Akutklinikken - og at der er plads til forbedringer. Kardinalpunktet i denne undersøgelse er ventetider. Vi skal blive bedre til at reducere ventetiden, og når vi har ventetid, skal vi også blive bedre til at informere patienterne løbende om udviklingen i ventetiden. Det vil vi forbedre fremadrettet, forklarer oversygeplejerske i Akutafdelingen, Bente Fogh.

Forbedringer efter flytning

Regionshospitalet Randers' akutmodtagelse og skadestue blev samlet i nye lokaler på Skovlyvej i efteråret 2016 lige efter den landsdækkende undersøgelse fandt sted. Ved indflytningen i de nye lokaler – og forud for offentliggørelse af resultaterne fra undersøgelsen - var personalet i Akutmodtagelsen allerede i gang med forbedringer til gavn for patienterne.

- I de nye lokaler har vi indrettet et venteværelse med bl.a. fjernsyn, forskellige blade og opladere til mobiler. Vi har også sørget for en automat i venteværelset, hvor patienterne kan købe forplejning
en automat i venteværelset, hvor patienterne kan købe drikkevarer, mens de venter, forklarer Bente Birgitte Fogh.

Hospitalet har også arbejdet med skiltningen til Akutmodtagelsen i Randers.

- Flere patienter er desværre blevet forvirrede over skadestuens nye placering i Akutmodtagelsen. Vi har derfor allerede under og efter indflytning i de nye lokaler arbejdet med at gøre skiltningen til Akutmodtagelsen meget bedre. Vores patienter skal nemt og hurtigt kunne danne sig overblik over placering og lokaler – både indefra og udefra, fortæller Bente Fogh.

Fakta

Om Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientundersøgelser for Akut:

  • Undersøgelsen er blevet lavet blandt patienter, der har været i kontakt med akutmodtagelse eller – klinik i perioden 24. august- 13. september 2016
  • I Akutmodtagelsen i Randers har 405 patienter modtaget spørgeskema til undersøgelsen, og 45% har besvaret det.
  • I Akutklinikken i Grenaa har 62 patienter modtaget spørgeskema til undersøgelsen, og 50% har besvaret det.

Yderligere information:

  • Bente Fogh, oversygeplejerske i Akutafdelingen, tlf.: 2218 8724
  • Cecilia Honores Møller, kommunikation, tlf.: 4079 2609