Nyhed 10. marts 2007  Foto: Helle Brandstrup Larsen

Kan samarbejde om medicinering mellem patienter og sundhedspersonale forbedre kvaliteten i patientbehandlingen? Det undersøger Regionshospitalet Randers i et nyt forskningsprojekt, hvor patienter opfordres til at medbringe egen medicin under indlæggelse.

Når en borger bliver indlagt på et hospital i Danmark er praksis, at behandling og medicinering overtages af sundhedspersonalet. Men det er ikke nødvendigvis den bedste patientbehandling.

- Vi oplever i stigende grad, at patienter ønsker at deltage i egen behandling. Det skaber tryghed og tilfredshed hos patienterne. Og vi ser ofte, at patienterne har rigtig godt styr på deres aktuelle behandling og egen medicinering. Derfor inviterer vi til yderligere samarbejde ved at opfordre patienterne til at medbringe egen medicin, når de indlægges akut eller planlagt. Medbringer de egen medicin, kan de sammen med sundhedspersonalet deltage aktivt i egen medicinering under indlæggelsen, siger Charlotte Arp Sørensen, farmaceut og ph.d.-studerende ved Regionshospitalet Randers.

Charlotte Arp Sørensen står i spidsen for forskningsprojektet, der netop er startet på Medicinsk Afdeling, sengeafsnit 1., på Regionshospitalet Randers. Formålet med projektet er at vurdere, hvordan samarbejdet om medicinering får betydning for kvaliteten af patientbehandlingen.

Patientinddragelse for mere sikker medicinering

Det sundhedsfaglige personale på Medicinsk Afdeling ser frem til at samarbejde mere med patienterne. For når patienterne medbringer egen medicin, har de nemmere ved at informere om deres erfaring med medicinen, hvilket kan gøre det sundhedsfaglige personale i stand til at træffe bedre beslutninger i den videre behandling.

- Når en patient medbringer egen medicin, kan vi hurtigt sætte os ind i, hvilken behandling vedkommende allerede får, og hvad der så vil være bedst og mere sikkert at gøre fremover. Nogle patienter får medicin for flere sygdomme, og det kan være svært for patienterne at huske, hvad de forskellige præparater gør. Når vi vurderer patienternes medbragte medicin, kan vi også hjælpe patienterne til bedre at forstå medicinen og bruge den rigtigt både under og efter indlæggelsen, siger Signe Bredsgaard Sørensen, sygeplejerske ved Medicinsk Afdeling.

Røde og grønne poser skaber overblik

Ofte får patienterne ordineret ny medicin, som de ikke kender i forvejen, hvilket kan skabe forvirring hos patienterne. Samarbejdet om den nye medicin kan dog komme forvirringen til livs.

- Ny medicin er ofte nødvendig for at sikre, at patienterne bliver raske. Vi rydder op i medicinen sammen med patienterne, og vi engagerer dem i brugen af den nye medicin. Vi giver patienterne to poser til opbevaring af medicinen under indlæggelsen. Poserne skal give patienterne overblik og tryghed i behandlingen og sikre, at de tager den rette medicin. Den røde pose er til den medicin, patienterne ikke længere skal tage, og den grønne pose er til den medicin, som patienterne skal tage, forklarer Signe Bredsgaard Sørensen.

Forskningsprojektet, der fortsætter indtil juni 2018, skal føre til konkret viden om, hvordan det sundhedsfaglige personale kan tilrettelægge samarbejdet om medicineringen med patienterne, så patienten oplever en tryg behandling og personalet en mere effektiv og sikker arbejdsgang med færre genindlæggelser til følge.

Også ved Hospitalsenhed Midt og Vest opfordres patienterne til at medbringe egen medicin, da der også her er tiltag, der undersøger potentialet i brugen af patientens egen medicin under indlæggelse.

Yderligere oplysninger:

  • Charlotte Arp Sørensen, farmaceut og ph.d.-studerende, tlf.: 5185 0194
  • Cecilia Honores Møller, kommunikationschef, tlf.: 4079 2609